Een lager verloop van groepen medewerkers

Een lager verloop van groepen medewerkersArbeid wordt in westerse landen steeds duurder. Om uw concurrentiepositie te behouden, moet de arbeidsproductiviteit de komende jaren fors omhoog.

Bij veel organisaties is er een toenemende vraag naar medewerkers met specifieke vaardigheden. Het gaat daarbij niet alleen om hoogopgeleid personeel, maar ook om medewerkers die door een bepaalde kwaliteit bijdragen aan het succes van organisaties.

Juist deze schaarse medewerkers wilt u graag voor uw organisatie behouden.

Het medewerkersonderzoek van Effectory laat u zien hoe loyaal de verschillende groepen medewerkers binnen uw organisatie zijn en hoe u hun loyaliteit kunt vergroten. Zo profiteert u nog jarenlang van hun talenten.

Medewerkersonderzoek dat verder gaat

Het model gaat echter verder dan dat. U krijgt stap-voor-stap te zien hoe de motivatie van uw medewerkers de prestaties van uw organisatie beïnvloedt. Alle onderliggende elementen als medewerkerstevredenheid, betrokkenheid, verzuim– en verlooprisico, bevlogenheid, effectiviteit, efficiëntie, en klantgerichtheid kunnen wij precies voor u in beeld brengen.