Enquête voor medewerkerstevredenheidsonderzoek

Enquête voor medewerkerstevredenheidsonderzoekWilt u de medewerkerstevredenheid van uw organisatie in kaart brengen? Het meten van medewerkerstevredenheid is mogelijk door uw medewerkers een enquête toe te sturen. Zorg altijd voor een professioneel medewerkerstevredenheidsonderzoek met duidelijke enquêtes met de juiste vragen.

De juiste enquête voor medewerkerstevredenheidsonderzoek

Bij het uitvoeren van een medewerkerstevredenheidsonderzoek is de enquête van groot belang voor het succes van het onderzoek. Denk bijvoorbeeld goed na welke hoofdonderwerpen u opneemt in de enquête, hoe u de vragen formuleert en welke antwoordschaal het meest geschikt is. Bovendien is het belangrijk dat u een gevalideerde enquête heeft. Dan weet u zeker dat u ook de juiste vragen stelt, die daadwerkelijk meten wat u wilt meten.

Vergeet bovendien de praktische zaken niet. Hoe ontvangen uw medewerkers de enquête? Binnen welke periode moeten uw medewerkers de enquête retourneren? Hoe krijgt u de ingevulde enquête weer in uw bezit?

De opzet van een professioneel medewerkerstevredenheidsonderzoek

Wilt u medewerkerstevredenheid op een professionele manier meten? Neem de volgende vragen in overweging voordat u begint:

  • Waarom wilt u een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitvoeren?
  • Hoe promoot u uw onderzoek intern?
  • Welke onderzoeksmethode kiest u?
  • Hoe maakt u het onderzoekspakket verzendklaar?
  • Hoe blijft iedereen tussentijds op de hoogte?
  • Welke weg leidt naar een overzichtelijke en actiegerichte rapportage?
  • Hoe komt u tot de juiste conclusie?
  • En nu aan de slag. Hoe krijgt u uw organisatie in beweging?
  • Hoe houdt u het succes vast na het onderzoek?

Gratis checklist met alle tips toegelicht

De gratis checklist is een beknopt boekje vol handige tips voor het opzetten van een succesvol medewerkerstevredenheidsonderzoek. U vindt er onder andere een quickscan voor de opzet van uw onderzoek. Met dit boekje weet u zeker dat u niets vergeet. Het is een onmisbaar item voor een succesvol onderzoek.

Vraag de checklist gratis aan!