Geef uw interne klanten een stem

Annette Capelle

Veel organisaties staan er niet bij stil dat er veel efficiënter gewerkt kan worden binnen hun organisatie. Het is bekend dat efficiënt werken leidt tot een hogere productiviteit en lagere kosten, maar toch blijkt het moeilijk de efficiëntie echt te verbeteren. Hoe kunt u op korte termijn een efficiencyslag slaan? Door uw interne klanten aan het woord te laten! Uw eigen medewerkers weten precies wat er goed gaat, maar ook wat er beter kan. U hoeft niet uw hele organisatiestructuur om te gooien, want vaak zit het in kleine aanpassingen die al het verschil maken.

Wat zijn interne klanten?

Interne klanten zijn de medewerkers van een organisatie die ‘klant’ zijn bij andere afdelingen. Eigenlijk zijn alle medewerkers interne klanten. Zo kunt u klant zijn bij de ICT-afdeling als uw computer het niet meer doet of klant zijn bij de HR-afdeling als u cursus wilt volgen om u verder te ontwikkelen. Deze interne afdelingen helpen de medewerkers om prettig te kunnen werken. Maar u kunt ook klant zijn bij andere afdelingen waar u vaak mee samenwerkt. Een goede interne samenwerking is de basis voor een efficiënte organisatie!

De samenwerking verbeteren

Om de interne samenwerking te verbeteren is het van cruciaal belang dat afdelingen weten wat er van elkaar verwacht wordt, zodat ze elkaar de bal toespelen in plaats van tegenwerken. Als u weet wat interne klanten verwachten en belangrijk vinden, kunt u daar uw dienstverlening op aanpassen. Maar hoe verzamelt u op een eenvoudige manier deze belangrijke informatie voor alle afdelingen?

Gericht feedback

Door een intern klantenonderzoek in te zetten, kunnen interne klanten gericht feedback geven aan de afdelingen waar ze in het dagelijks werk mee te maken hebben. De onderlinge interne dienstverlening wordt goed en objectief beoordeeld. Elke afdeling krijgt vervolgens een duidelijk inzicht in hun samenwerking met andere afdelingen. Ze krijgen niet alleen te zien met wie de samenwerking goed loopt dan wel verbeterd kan worden, maar ook waar men precies tevreden of ontevreden over is. Doordat afdelingen precies kunnen zien hoe hun dienstverlening wordt ervaren en waar het mis gaat, kunnen zij zo klantgerichter worden en efficiënter werken.

Stuurinformatie voor het management

Het management team krijgt een helder overzicht van alle afdelingen, waar in één oogopslag duidelijk wordt waar de samenwerking goed verloopt. En waar mogelijkheden voor verbetering liggen. Zo kunt u de onderlinge samenwerking optimaliseren. Met als resultaat dat zowel de efficiëntie, effectiviteit als klantgerichtheid enorm verbetert. Het intern klantenonderzoek is daarom zeer geschikt instrument als u een efficiencyslag wilt slaan.