GGZ-medewerkers ervaren een hogere rolduidelijkheid

Medewerkers werkzaam in de GGZ-branche scoren met een 6,5 hoger op rolduidelijkheid dan een jaar geleden. Rolduidelijkheid is de mate waarin medewerkers weten wat ze moeten doen, op welke manier en met welke prioriteit. Ook op de vraag: ‘Ik weet welke resultaten van mij verwacht worden’, wordt met een 7,4 hoger gescoord dan het afgelopen jaar (7,2). Beide scores liggen wel lager dan de Benchmark Zorg, respectievelijk een 7,0 en een 7,6. 

GGZ-medewerkers ervaren een hogere rolduidelijkheid

De hervormingen in de zorgbranche hebben ook binnen de GGZ tot nieuwe regelgeving en veranderende werkwijze geleid. Medewerkers lijken na een bewogen periode beter te weten wat er van hen verwacht wordt. Steeds meer GGZ-instellingen hebben alle veranderingen, bezuinigingen en personeelswisselingen inmiddels op een adequate manier geïntegreerd in hun toekomstvisie. Dat zien we terug in de scores. 

Rolonduidelijkheid van invloed op betrokken en bevlogenheid

Jarik van Zeijst, zorgconsultant bij Effectory, reageert op de cijfers: “Het is belangrijk om de rolduidelijkheid in de gaten te houden en ook op teamniveau te bespreken. Rolonduidelijkheid kan namelijk voor veel onrust op de werkvloer zorgen. Het kan een negatief effect hebben op zowel de productiviteit, efficiëntie en de ervaren werkdruk. In organisaties waarin er veel sprake is van rolonduidelijkheid, bestaat zelfs het gevaar dat betrokken en bevlogen medewerkers afhaken. Deze medewerkers willen heel graag vooruit, maar lopen in hun werk tegen veel zaken aan die het hen bemoeilijkt om hun werk goed te doen. Rolduidelijkheid kan juist zorgen voor meer gemotiveerde en vitale medewerkers.”

GGZ-branche bereidt zich voor op een duurzame toekomst

Van Zeijst vervolgt: “Naast de mate waarin medewerkers aangeven of zij weten wat er van hen verwacht wordt, zijn er nog andere factoren van invloed op de ervaren rolduidelijkheid van medewerkers. Zo kan de organisatie dit thema positief beïnvloeden door een duidelijke richting aan te geven (1), verwachtingen op professioneel en persoonlijk niveau uit te spreken (2) en door hulp te bieden en terugkoppeling te geven over hoe de medewerker zijn of haar werkzaamheden uitvoert (3). Medewerkers hebben juist behoefte aan een duidelijke richting. Zodra voor de medewerker namelijk duidelijk is wat de kernwaarden zijn van de organisatie, is het voor hem of haar veel gemakkelijker om te bepalen wat de prioriteiten zijn in het werk.”

Lees meer over de werkbeleving van GGZ-medewerkers

Vraag het branchemagazine GGZ gratis aan >>