Rolduidelijkheid is essentieel voor succes

Suzanne Mancini

Weten medewerkers wat ze moeten doen, hoe ze dat moeten doen en wat prioriteit heeft? Oftewel: is hun rol duidelijk, is er sprake van rolduidelijkheid? Dat is essentieel voor het succes van een organisatie. Effectory ontwikkelde er een analyse voor.

Presteren naar verwachting

Tevredenheid, betrokkenheid, maar ook efficiëntie en kwaliteit: het komt allemaal in gevaar als medewerkers rolonduidelijkheid ervaren. Niets is zo belangrijk voor een medewerker als weten wat er van hem of haar verwacht wordt. “Iemand kan keihard aan het werk zijn, maar toch niet presteren als niet duidelijk is wat hij precies moet doen”, vertelt lead product developer Joyce Lemmens van Effectory. Daarnaast kan rolonduidelijkheid een belangrijke stressfactor zijn. Als een medewerker continu energie besteedt aan het creëren van meer duidelijkheid, dan zorgt dat voor veel druk. Rolonduidelijkheid heeft dus niet alleen negatieve gevolgen voor de prestatie van de medewerker, maar ook voor zijn of haar welzijn.

Basis voor elke organisatie

Rolduidelijkheid is de básis voor elke organisatie

De rolduidelijkheidsanalyse is dan ook niet een middel waar alleen organisaties in tijden van verandering wat aan hebben. “Rolduidelijkheid is de básis voor elke organisatie. Als duidelijk is wat van een medewerker wordt verwacht, vermindert dat stress en dat heeft weer een positieve invloed op de tevredenheid en betrokkenheid. En juist in een arbeidsmarkt waarin sprake is van toenemende krapte, moeten organisaties hier extra aandacht aan besteden. Organisaties moeten hun medewerkers behouden en ervoor zorgen dat ze ‘lekker’ kunnen werken.”

De praktijk

Effectory ontwikkelde de analyse omdat rolduidelijkheid een belangrijk thema is voor organisaties. Haar consultants kwamen in de praktijk vaak tegen dat verschillende zaken effect hadden op tevredenheid en efficiëntie. “Naast onze eigen ervaring hebben we er ook de vakliteratuur op nageslagen om nog meer te weten te komen over rolduidelijkheid. Rolduidelijkheid bleek een van de manieren voor goede bedrijfsvoering. Vervolgens hebben we een analyse ontwikkeld en die uitgebreid getest. De resultaten waren heel positief. Het schiep echt duidelijkheid voor onze klanten en droeg bij aan een beter resultaat. Daarom bieden we deze analyse inmiddels aan bij al onze medewerkersonderzoeken.”

Interview en oorspronkelijke tekst: Maters & Hermsen Journalistiek