Zwalkend beleid staat bevlogenheid in de weg

Guido Heezen

Duidelijk weten wat er moet gebeuren en wat er van je verwacht wordt, is essentieel voor bevlogenheid. Toch zegt ruim 35 procent van de medewerkers in Nederland rolduidelijkheid te missen op het werk.

Zwalkend beleid staat bevlogenheid in de weg

Zeker nu een groot deel van de medewerkers en managers vanuit huis werken, is het belangrijk te weten hoe je als organisatie toch optimaal productief kunt blijven. Rolduidelijkheid is daarbij heel belangrijk. Op afstand moeten mensen nog beter weten wat er van hun wordt verwacht en waar ze prioriteit aan moeten geven.

Duidelijke doelen

Als verantwoordelijkheden, werkinhoud en werkprocessen helder zijn, ervaart een medewerker rolduidelijkheid. Daarbij gaat het niet alleen om de eigen rol, maar ook om de rol van collega’s. Duidelijke doelen voor iedereen zijn een eerste vereiste om goed te kunnen functioneren. Medewerkers voelen zich dan verantwoordelijker, zijn gemotiveerder en presteren beter. Door te werken aan meer rolduidelijkheid, neem je bovendien een potentiële stressfactor weg.

Waarom zijn duidelijke doelen belangrijk voor bevlogenheid?

Als uit medewerkersonderzoek blijkt dat de werkdruk te hoog is, vraag ik altijd als eerste: weten medewerkers wel wat er van hen verwacht wordt? Meestal blijkt dan inderdaad dat medewerkers onvoldoende duidelijk weten wat hun rol is.

Ze hebben wel iets van een functieomschrijving, maar twijfelen aan welk organisatiedoel ze prioriteit moeten geven. Of ze zijn in de war omdat de doelen continu lijken te wijzigen. Dat maakt hen onzeker. Ze willen het graag goed doen, maar weten onvoldoende waarop ze beoordeeld worden. Daardoor ervaren ze een hogere werkdruk. Ze schieten vervolgens ofwel in de overdrive, waardoor de kans op burn-out toeneemt. Of ze raken minder gemotiveerd of haken zelfs helemaal af.

Vijf oorzaken van rolonduidelijkheid

Waar komt rolonduidelijkheid binnen organisaties vandaan? Er zijn vijf hoofdoorzaken: zwalkend beleid, het afgeven van tegenstrijdige signalen, het onvoldoende coachen van nieuwe medewerkers, het onvoldoende aandacht schenken aan de persoonlijke ontwikkeling van managers en een gebrek aan feedback.

Over dat laatste: bij rolduidelijkheid hoort namelijk ook dat medewerkers horen wat ze goed en fout doen. En dan liefst zo snel mogelijk. Mensen vinden het veel prettiger om onmiddellijke feedback op hun functioneren te krijgen, dan eens per jaar in de traditionele beoordelingscyclus.

HR Analytics: Rolduidelijkheid infographic & factsheet

Direct inzicht in HR analytics? Download de gratis infographic over rolduidelijkheid.

Download

Hoe stel je doelen die motiveren?

Doelen zijn het liefst niet te abstract. Ze moeten haalbaar zijn binnen een redelijke termijn. Je moet er onmiddellijk mee aan de slag kunnen. Is dat niet zo, dan denken medewerkers: “forget it”. 

Op elk niveau heb je zulke duidelijke doelen nodig. Het bedrijfsdoel kan bijvoorbeeld zijn om vijftien procent te groeien, een teamdoel om de klanttevredenheid met een punt te verhogen.

Vervolgens is het een ware kunstvorm om elke medewerker een goed beeld te geven hoe hij of zij kan bijdragen aan het teamdoel en uit te leggen hoe dit bijdraagt aan het behalen van de organisatiedoelen. Dat kun je ofwel doen in termen van output, maar soms kun je beter kiezen voor een input-gestuurd doel.

Stel, een verkoper binnendienst moet elk kwartaal door het inplannen van verkoopgesprekken voor een ton aan nieuwe opdrachten binnenhalen. Dat doel is voor hem waarschijnlijk weinig motiverend. Of zo’n gesprek succes heeft, hangt namelijk ook af van de verkoper die het gesprek gaat voeren, en van de klant zelf. Daardoor kan onze verkoper binnendienst geneigd zijn dat hele doel dan maar te negeren. Je kunt dan beter zeggen: “Zorg dat je deze maand vijftig verkoopgesprekken inplant”. Dat is tenminste een concreet en haalbaar doel, dat wel binnen zijn of haar invloedssfeer ligt. En dat daardoor eerder motiverend zal werken.

Effectory COVID-19 Workforce Pulse

Gebruik de korte scan om te zien hoe het met je medewerkers gaat. Blijf in contact, ongeacht de afstand. Luisteren naar medewerkers is belangrijker dan ooit!

Meer informatie

Bevlogenheid in je werk

In een serie van tien blogs legt directeur Guido Heezen van Effectory uit onder welke voorwaarden bevlogenheid op het werk kan ontstaan. Bevlogenheid is de mate waarin medewerkers opgaan in hun werk. Bevlogen medewerkers leren snel en zijn creatief. Bevlogenheid is een goede voorspeller voor klanttevredenheid, een laag personeelsverloop, hoge productiviteit en winstgevendheid.

Kijk voor meer over de Week van de Bevlogenheid en de Bevlogenheidsboost op: https://allesoverbevlogenheid.nl/bevlogenheidsboost/    

Meld je aan voor onze gratis webinars!

Gratis webinars met Effectory’s HRLab serie. Meld je aan en we houden je op de hoogte van de aankomende events.

Aanmelden