Gratis Sectormagazine voor woningcorporaties

Lysan Pot

Het afgelopen jaar heeft Effectory bij meer dan 20 woningcorporaties een medewerkersonderzoek uitgevoerd. Het blijkt dat gemiddeld 40,2% van de bevraagde medewerkers binnen de corporatiesector bevlogen is in zijn werk. Dat is goed nieuws. Het Nederlandse gemiddelde ligt namelijk op 38,8%.

Gratis Sectormagazine voor woningcorporaties

Om medewerkers bevlogen te houden is het essentieel ervoor te zorgen dat de medewerkers houden van het werk dat ze doen. Binnen de corporatiesector blijkt dat voor een groot deel het geval. Medewerkers hebben plezier in hun werk en vinden het daarnaast zinvol. Dit heeft een positief effect op de klantgerichtheid.

Uit het onderzoek van Effectory blijkt verder dat er een aantal corporaties zijn die uitblinken in betrokkenheid bij de organisatie. Betrokkenheid komt voort uit een duidelijke, herkenbare doelstelling die actief met alle medewerkers gedeeld wordt. Medewerkers begrijpen waarom veranderingen nodig zijn en worden goed op de hoogte gehouden van ontwikkelingen die plaatsvinden of gaan vinden.

Effectory heeft speciaal voor de woningcorpratiesector een magazine samengesteld. In het magazine leest u onder andere in hoeverre deze hoge bevlogenheid van invloed is op de werkbeleving van medewerkers. En hoe de werkbeleving in de corporatiesector zich verhoudt tot andere sectoren. Bovendien worden de opvallendste resultaten besproken op de thema’s: goed werkgeverschap, betrokkenheid, bevlogenheid en klantgerichtheid.

Bent u benieuwd naar de inzichten op het gebied van werkbeleving binnen woningcorporaties?

» Vraag het Sectormagazine aan