Heeft u uw HR-plan voor 2014 al rond?

Annette Capelle

Het derde kwartaal van 2013 loopt op zijn eind. Veel organisaties zijn druk om dit jaar met een positief resultaat af te sluiten. De komende maanden kunnen nog het verschil maken. Ondanks deze drukke periode is het ook zaak om verder vooruit te kijken. Hoe gaan we samen met onze medewerkers een succesvol 2014 neerzetten? Waar kunnen we verbeteren en wat kunnen we benutten om een gezondere organisatie te worden? Hoe kunnen we in januari vliegend van start? Om deze vraagstukken te beantwoorden is het aan te raden om nu achter de juiste managementinformatie aan te gaan.

Hoe staat uw organisatie er voor?

Deze tijd vraagt om een scherpe koers. Om in januari een snelle start te maken is de juiste stuurinformatie noodzakelijk. Hoe staat het er financieel voor? Wat is de beleving van uw klanten? En hoe zitten uw medewerkers er in? Kortom: hoe staat uw organisatie er voor en waar zitten kansen voor verbetering? Een medewerkersonderzoek helpt u hier concreet bij. Het onderzoek heeft een grote voorspellende werking en helpt om dit glashelder in kaart te brengen.

Stuurinformatie op elk niveau

Een medewerkersonderzoek levert u stuurinformatie op voor elk niveau in uw organisatie:

  • De directie en Raad van Bestuur zien organisatiebreed precies wat er leeft bij medewerkers. Weten ze de richting van de organisatie? Voelen ze zich gewaardeerd en zijn ze voldoende trots? Waar gaat het goed en waar kan het beter?
  • De HR-manager krijgt inzichten in de ontwikkelingswensen, vertrekintenties en energielekken die spelen. Bij welke teams loopt alles op rolletjes en welke teams hebben extra aandacht nodig. Concrete informatie om je beleid voor de toekomst op af te stemmen.
  • De teams of afdelingen krijgen hun eigen resultaten, waarmee ze zelf verbeterprojecten opstarten en quickwins op kunnen pakken. Alleen al door achter de quickwins aan te gaan, haalt u het medewerkersonderzoek er vaak al uit.

Wat te doen met de uitkomsten van een medewerkersonderzoek

Gebruik de input van medewerkers voor uw planvorming

Een gezonde en succesvolle organisatie worden of blijven, kunt u niet alleen. De kracht zit hem in de ideeën van uw medewerkers. Het medewerkersonderzoek is een handig instrument voor sociale innovatie. Vraag uw medewerkers wat er beter, soepeler, klantgerichter en effectiever kan. Laat medewerkers via het medewerkersonderzoek mee denken over vraagstukken die in de boardroom spelen. Sociale innovatie is een manier waarmee u gemakkelijk besparingen voor uw organisatie ontdekt en verbetering in de dienstverlening boekt. Uw medewerkers voelen zich gehoord en serieus genomen. Dit komt de bevlogenheid van medewerkers ten goede. En u ontvangt concrete input voor het verbeteren van de prestatie van uw organisatie. Laat 2014 maar komen!

Bevlogenheid verhogen in 3 concrete stappen

Dit jaar de resultaten in huis?

Verbeter de prestaties van uw organisatie op basis van de input van uw eigen medewerkers. Start nu uw medewerkersonderzoek en u ontvangt ruim op tijd concrete stuurinformatie om in 2014 succesvol van start te gaan.

Ontdek alles over onze oplossingen in de demo

Wil je meer weten én zien van onze feedbacktools? Vraag een demo aan.

Aanvragen