Het geheim van de monsterrespons (92%) van RIBW Brabant

Sebastian Oeseburg

In april dit jaar heeft RIBW Brabant voor de vierde keer een medewerkersonderzoek uitgevoerd in samenwerking met Effectory. Vanaf het eerste onderzoek in 2007 heeft RIBW Brabant het overgrote deel van haar 350 medewerkers weten te motiveren om deel te nemen aan het onderzoek. Een hoge respons is te danken aan de betrokkenheid van haar medewerkers. Daarnaast vergroot een hoge respons de betrouwbaarheid van de resultaten en geeft het een completer inzicht in de werkbeleving van de medewerkers. Verder geeft een hoge respons aan dat uw medewerkers het onderzoek belangrijk vinden en vertrouwen hebben dat er iets met de resultaten gedaan wordt. Wat is het geheim van RIBW Brabant voor hun constante stijging tot een monsterrespons?

Weddenschap

“Een monsterrespons (>90%) is een realistisch doel voor elke organisatie”

RIBW Brabant behaalde tijdens de eerste meting in 2007 een respons van 84,7%. Bij de tweede meting bleek de respons nog hoger uit te komen, namelijk op 86,3%. Na meting 3, met een respons van 89,0%, werd het tijd voor een weddenschap. René van Trijp, HR-manager van RIBW Brabant, beweerde dat de respons, bij de vierde meting april dit jaar, nog hoger kon uitvallen. En hij kreeg gelijk: bij de laatste meting vulde maar liefst 92,6% van de medewerkers het onderzoek in. Een mooi resultaat waar de organisatie erg trots op mag zijn! Zeker als je weet dat de gemiddelde respons van de benchmark RIBW 70,3% is en die van de GGZ 68,6% (RIBW is daar onderdeel van). Een monsterrespons (>90%) is echter een realistisch doel voor elke organisatie. Maar hoe creëer je die benodigde betrokkenheid bij de organisatie en het onderzoek?

Het voorbereiden van een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)

Communicatie + doelen stellen = succes

Veel organisaties blijven steken op een respons tussen de 60-70% en zien dat als het maximaal haalbare. Essentieel voor betrokkenheid tijdens een medewerkersonderzoek is goede, duidelijke communicatie rondom het proces en de doelen van het onderzoek. ‘Goede communicatie en afspraken over het doorvoeren van de verbeteringen van de resultaten zorgt daarnaast dat het onderzoek breed gedragen wordt binnen alle geledingen van onze organisatie,’ vertelt René van Trijp.

Anke Valent, consultant van Effectory vult aan: ‘Ook van essentieel belang is dat de communicatie tussen de twee metingen op gang blijft. We zien vaak dat organisaties goed aan de slag gaan maar minder goed de acties warm kunnen houden tussen de metingen waardoor medewerkers bij een volgende meting het gevoel hebben dat er niets is gebeurd met het onderzoek.’

Vanaf de eerste meting in 2007 heeft RIBW Brabant een projectgroep in het leven geroepen waarin medewerkers zitten vanuit alle geledingen van de organisatie. Zo is niet alleen de HR-afdeling eigenaar van het onderzoek en de resultaten maar de hele organisatie.

Wat de aanpak van RIBW Brabant ook positief beïnvloedt, is dat onderzoeksresultaten op teamniveau worden geanalyseerd en besproken. René legt uit: ‘Je moet investeren in de communicatie van de resultaten want dat heeft een positieve uitwerking op de betrokkenheid van de medewerkers bij het onderzoek. Zij ervaren dat er ook daadwerkelijk op teamniveau en organisatiebreed verbeteringen worden doorgevoerd op basis van de onderzoeksresultaten. De onderzoeksresultaten worden in 25 presentaties binnen alle teams besproken. Beter kun je je medewerkers niet informeren; dat zou je kunnen zien als één van de geheimen van deze monsterrespons.’

Bevlogenheid van medewerkers

Op een innovatieve manier uw response delen?

Bekijk dan de response app en de responswidget van Effectory.