Hoe doorbreek je de klassieke management-medewerkers relatie?

Charly Landman

Mensen vragen vaak naar de belangrijkste verandering bij de overstap naar zelfsturing. Het antwoord daarop is simpel: de relatie tussen management en medewerkers transformeert compleet. ‘De directie’ maakt plaats voor zelfsturende teams, de medewerkers krijgen invloed op belangrijke bedrijfskeuzes en het ‘wij-zij’-gevoel domineert niet langer de werkvloer.

Beleidsmakers tegenover beleidskrakers

In traditionele organisaties zitten de beslissingnemers in de bovenlaag van de organisatie. Of het nu om een directie, managementteam of interne beleidsdiensten als HR of Finance gaat; zij bepalen het beleid op de werkvloer. De medewerkers die hier iedere dag naar moeten handelen, hebben maar nauwelijks inspraak. Dit kan leiden tot frustratie. Bij de medewerkers, die soms vinden dat het beter kan. Maar ook bij de directie, wanneer medewerkers beleid te snel afschieten. De ‘wij-zij’-relatie zorgt voor wederzijds onbegrip en een steeds grotere kloof tussen management en medewerker.

Een organisatiemodel is maatwerk: van label naar goed zittend maatpak

Zelfsturing stimuleert betrokkenheid

Met een zelfsturende organisatie los je dat conflict op: er is geen allesbeslissende directie meer en ondersteunende diensten als HR worden vraaggestuurd. Alle medewerkers worden onderdeel van het management en bepalen dus mede de strategie van de organisatie, voor welke klanten ze werken en welke producten worden ontwikkeld. Zien medewerkers ruimte voor verbetering, dan kunnen ze dit direct aangeven, meepraten over oplossingen en hierdoor veel invloed uitoefenen op de omgeving waarin ze werken. De voordelen: meer betrokkenheid bij medewerkers, effectiever beleid en een organisatie die optimaal gebruikmaakt van het collectieve denkvermogen van haar medewerkers.

Stimuleer ondernemerschap door het collectief denkvermogen te benutten