Hoe is het met de werkbeleving van medewerkers in de gehandicaptenzorg gesteld?

Hoe is het met de werkbeleving van medewerkers in de gehandicaptenzorg gesteld?

De gehandicaptenzorg is in beweging. In de gehele sector zijn grote veranderingen gaande. De overheid zet steeds meer in op zelfredzaamheid van cliënten en informele zorg, bestaande uit mantelzorg en vrijwilligerszorg. Dit is in de basis gedreven door kostenreductie. Medewerkers hebben minder tijd per cliënt. Cliënten worden steeds afhankelijker van hun eigen sociale netwerk. Om alle veranderingen het hoofd te bieden verkeren veel zorgorganisaties momenteel in transitie.

Wat leeft er onder medewerkers?

Al deze ontwikkelingen roepen de nodige vragen op bij medewerkers. Waar liggen de verantwoordelijkheden? Hoe zorgt ‘mijn’ organisatie het komende jaar voor een stabiele financiële stroom vanuit de gemeente? En wat voor consequenties heeft dit voor onze organisatie en mijn positie als medewerker? En krijgt de cliënt nog de ondersteuning die hij of zij nodig heeft? En de kwaliteit die we willen bieden? Deze vragen zorgen voor onzekerheid onder medewerkers. Voor het management is het van belang deze onrust goed te kanaliseren.

Betrek medewerkers

De werkbeleving van medewerkers is grotendeels afhankelijk van hoe goed een organisatie met al deze ontwikkelingen omgaat. Medewerkers werkzaam binnen de gehandicaptenzorg worden meer dan voorheen meegenomen in het beleid en de plannen van hun organisatie.

Maar levert deze attitudeverandering meer betrokkenheid onder medewerkers op? En wat doet het met de bevlogenheid van medewerkers in de sector? Zetten zij een stapje extra, halen zij meer uit hun werk en hoe cliëntgericht zijn zij? In deze tijden van ‘meer doen met minder mensen’ is bevlogenheid alleen maar belangrijker geworden. Bevlogen medewerkers zijn immers essentieel voor het leveren van kwalitatief goede cliëntenzorg. Het branchemagazine gehandicaptenzorg geeft antwoord op deze vragen. Het rapport geeft een helder beeld van de werkbeleving binnen de gehandicaptenzorg.

Inspelen op de behoefte van de cliënt

Bovendien zien we dat, om goed in te spelen op de behoefte van de cliënt, er steeds meer verantwoordelijkheden bij medewerkers komen te liggen. Organisaties gaan mede daarom steeds meer zelforganiserend werken. Medewerkers hebben immers meer regelmogelijkheden en verantwoordelijkheid nodig om goed en snel in te kunnen spelen op de wensen en behoeften van cliënten.

Inzicht in werkbeleving gehandicaptenzorg 

BranchemagazineGehandicaptenzorg

Bent u benieuwd naar meer inzichten op het gebied van werkbeleving binnen de gehandicaptenzorg? De opvallendste resultaten op de HR-thema’s goed werkgeverschap, bevlogenheid, sociale innovatie, efficiëntie, goed werknemerschap, werkdruk, cliëntgerichtheid, rolduidelijkheid en leiderschap worden besproken. 

Vraag het branchemagazine gehandicaptenzorg aan >>