Investeer in de productiviteit van uw medewerkers

Suzanne Mancini

Investeer in de productiviteit van uw medewerkers

Economisch slechte tijden hebben een directe invloed op de mentale gesteldheid van medewerkers. Onzekerheid in de organisatie kan ertoe leiden dat medewerkers hun focus verliezen en een passieve houding aannemen. Acties worden uitgesteld tot duidelijk is wat de toekomst brengt. Combineer dit met de ‘winterblues’ en het advies is helder: het is zaak voor de HR manager om de motivatie en productiviteit van medewerkers de komende maanden goed in de gaten te houden.

Als werkgever loont het om nu te investeren in het energieniveau van uw medewerkers. Hier profiteren uw medewerkers van, maar dat is niet het enige voordeel. Uw totale bedrijfsresultaat wordt er positief door beïnvloed. Uit onderzoek van Effectory is gebleken dat een hoge motivatie leidt tot betere werkprestaties, minder fouten en ongelukken en ook minder ziekteverzuim. Kortom: een hogere productiviteit.

Communicatie en richting

Hoe kunt u het beste investeren in het energieniveau van uw medewerkers? Volgens Guido Heezen, directeur van Effectory, is het belangrijk om twee zaken in acht te nemen: communicatie en richting. “Allereerst hebben medewerkers, nu meer dan ooit, behoefte aan heldere communicatie. Zij willen hun mening geven, onzekerheid uiten en wensen hierop bij voorkeur een duidelijk antwoord. Concrete informatie zorgt voor vertrouwen en een positieve sfeer in uw organisatie. Het is belangrijk dat u hierbij richting geeft. Probeer de volgende vragen te beantwoorden: Welke kant wil de organisatie op? Wat is de gezamenlijke strategie die we volgen? Hoe kan elk team daar een steentje aan bijdragen?”

Organisatiescan werkt motiverend

Om u te helpen op de juiste wijze te communiceren en de richting voor uw organisatie te bepalen, is het medewerkersonderzoek van Effectory ontwikkeld. Dit is een allround organisatiescan waarmee u snel inzicht krijgt in zowel de tevredenheid, als in de motivatie en de productiviteit van uw medewerkers. “Deze scan levert meer op dan traditioneel medewerkersonderzoek, waarbij alleen gekeken werd naar de tevredenheid van de medewerkers” licht Heezen toe. “Het model is eigenlijk vergelijkbaar met een soort röntgenscan, waarbij de conditie van alle belangrijke HR variabelen zichtbaar wordt.” Het onderzoek werkt motiverend voor beide partijen: medewerkers kunnen onder andere onzekerheid uiten, u kunt de juiste koers bepalen. Uitstekend voor de motivatie en de productiviteit, en daar plukt uiteindelijk iedereen de vruchten van.

Voor meer informatie over het medewerkersonderzoek kunt u contact opnemen met de afdeling Voorlichting van Effectory: 020-3050102. Een e-mail sturen kan ook: voorlichting@effectory.nl.