Inzet medewerkers hoog als directie weet wat er leeft op de werkvloer

Lysan Pot

Hoe belangrijk is het nu echt, een directie die weet wat er speelt op de werkvloer? Uit onderzoek van Effectory blijkt dat directeuren die aanwezig zijn op de werkvloer, interesse tonen en zelf hard meewerken van onschatbare waarde zijn. Zij blijken een bijzonder positief effect te hebben op de inzet en bevlogenheid van de medewerkers. Dit blijkt uit recent, grootschalig onderzoek, uitgevoerd onder ruim 400.000 medewerkers in Nederland.

Rapport: Het verborgen potentieel van werkend Nederland

Hoge scores bij positieve beoordeling directie

Er bestaat een directe link tussen de betrokkenheid, bevlogenheid en tevredenheid van medewerkers en de beoordeling van hun directie. Medewerkers die de stelling ‘De directie weet wat er speelt op de werkvloer’ negatief tot neutraal beoordelen, scoren gemiddeld een 6,7 op betrokkenheid bij hun organisatie. Medewerkers die de stelling positief beoordelen scoren gemiddeld een 8,4. Eenzelfde link is zichtbaar bij bevlogenheid (6,1 versus 7,3), tevredenheid (6,9 versus 8,2) en beoordeling van de organisatie als geheel (6,3 versus 7,8). In organisaties waar de directie positief beoordeeld wordt scoren de medewerkers dus op alle gebieden hoger.

“Het is van groot belang dat een organisatie een inspirerende directie heeft die uitdraagt waar de organisatie voor staat” 

Verborgen potentie boven tafel

Guido Heezen, directeur van Effectory en HR trendwatcher, geeft een toelichting op deze resultaten. “Het is van groot belang dat een organisatie een inspirerende directie heeft die – waar ze ook rondloopt – uitdraagt en uitstraalt waar de organisatie voor staat. Dat betekent dat voorbeeldgedrag wordt getoond, de directie toegankelijk is, oprechte interesse toont en zich ook écht onder de mensen begeeft. Sommige leiders zien we af en toe zelfs meedraaien in de organisatie. Deze leiders maken zich onsterfelijk, ook omdat dit snel rondzingt binnen de organisatie. Dit geeft medewerkers binnen de organisatie een enorme rugwind. Binnen veel organisaties (en directies) worden de kansen die dit biedt onderschat. Er is veel verborgen potentieel in organisaties. Directies kunnen zelf de eerste stap zetten om dit potentieel boven tafel te halen.”

Het verborgen potentieel van werkend Nederland

In maart verschijnt het rapport ‘Het verborgen potentieel van werkend Nederland‘. In dit rapport bundelt Effectory haar bevindingen uit de grootste HR-benchmark van Nederland. Het rapport geeft inzicht in hoe het met goed werkgeverschap en goed werknemerschap binnen de organisaties in Nederland is gesteld.
Download hier uw exemplaar