Jobhoppen neemt toe in Europa

Werknemers in Europa switchen vaker van baan. Dit blijkt uit recent onderzoek van Effectory in acht Europese landen. Het percentage jobhoppers is in Europa gestegen tot 26,5%. Uit het medewerkersonderzoek blijkt verder dat Nederlanders de meest betrokken werknemers van Europa zijn.

Nederlander meest trouw aan zijn werkgever

Effectory heeft een onderzoek uitgevoerd in acht Europese landen: Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Zweden, Spanje, Italië en Engeland. De resultaten van dit onderzoek hebben geresulteerd in de European Motivation Index®. Deze index geeft het arbeidsethos in Europa cijfermatig weer.

Jobhoppen in Europa neemt toe

Uit het medewerkersonderzoek van Effectory komt naar voren, dat het aantal betrokken medewerkers dat de organisatie verlaat in Europa is toegenomen. Bij de vorige meting in 2006 lag het percentage vertrekkers op 23,1%. Nu ligt dit percentage op 26,5%. De stijging in het aantal vertrekkers moet volgens Marc Sijtstra, directeur van Effectory, een alarmsignaal zijn voor organisaties: “Deze stijging geeft aan dat medewerkers weer meer keuze krijgen en het fenomeen ‘jobhoppen’ weer opspeelt.”

Vrijblijvend advies

Thinking of conducting an International employee survey? Contact Effectory International for expert advice on the following:

Betrokkenheid & loyaliteit in Nederland

Het Europese onderzoek laat daarnaast zien dat Nederlandse werknemers meer betrokken en loyaler zijn dan werknemers afkomstig uit andere Europese landen. Op loyaliteit scoort Nederland een 6,2, terwijl bijvoorbeeld Engeland, Frankrijk en Zweden lager scoren, respectievelijk een 5,7, 5,7 en een 5,8.

“Hoewel Nederland hoger scoort op betrokkenheid en loyaliteit kunnen Nederlandse bedrijven niet op hun lauweren rusten”, zegt Sijtstra. “Ook in Nederland is sinds begin 2007 een lichte daling in betrokkenheid merkbaar. Nu de krapte op de arbeidsmarkt weer toeneemt, gaan juist deze variabelen een grote rol spelen”. De belangrijkste factoren die van invloed zijn op het behouden van medewerkers zijn volgens Sijtstra de organisatie zelf, de ontwikkelingsmogelijkheden en de werkzaamheden die een medewerker uitvoert.