Klantgerichte interne organisatie

Met het intern klantenonderzoek ontvangt u objectieve feedback van de interne klanten van uw afdelingen. Al uw (staf)afdelingen kunnen in één onderzoek worden betrokken en krijgen een eigen rapportage.

Interne stafdiensten spelen een belangrijke rol in het succes van een organisatie. Stafdiensten faciliteren namelijk niet alleen de primaire organisatie, maar zorgen steeds vaker dat de primaire organisatie haar werkzaamheden daadwerkelijk beter kan uitvoeren. De interne afdelingen zorgen ervoor dat medewerkers effectief en efficiënt kunnen werken.

Het toetsen van de kwaliteit van stafafdelingen

U bepaalt welke stafafdelingen in het onderzoek worden betrokken:

  • De gehele interne organisatie

    U kunt het intern klantenonderzoek inzetten om het presteren van alle stafafdelingen van uw organisatie te onderzoeken. Afdelingen als ICT, Facility en HRM zorgen ervoor dat uw organisatie slagvaardig kan opereren. Met dit type onderzoek brengt u de prestaties van uw gehele interne organisatie in kaart.

  • Focus op overkoepelende interne dienst

    U kunt ook de focus leggen op een overkoepelende interne dienst. Als u bijvoorbeeld het presteren van de facilitaire dienst in beeld wilt brengen, betrekken we de onderliggende afdelingen daar in. Zo krijgt u een totaalinzicht in de facilitaire dienst én inzicht per bedrijfsonderdeel, bijvoorbeeld het presteren van de catering, de schoonmaakdienst, de receptie en de beveiliging.

  • Specifiek bedrijfsonderdeel

    Als u echt wilt inzoomen, kunt u het onderzoek inzetten om de prestaties van een specifiek bedrijfsonderdeel te toetsen. Dan brengt Effectory bijvoorbeeld het presteren van de catering voor u in kaart. Bovendien is het mogelijk om de prestaties van geoutsourcte diensten te onderzoeken. Zo krijgt u sturingsinformatie voor SLA’s.

Met de resultaten van het intern klantenonderzoek werkt u aan een klantgerichte interne organisatie.