Klantgerichte stafafdelingen

Effectory

Binnen veel gemeenten bestaat er een kloof tussen de verwachtingen van interne klanten en wat stafmedewerkers kunnen waarmaken. Met het intern klantenonderzoek van Effectory krijgt u waardevolle inzichten en concrete input om de klantgerichtheid van stafafdelingen te verbeteren. Effectory biedt u een gratis checklist voor de opzet van een succesvol intern klantenonderzoek.

Verwachtingen managen

Binnen veel gemeenten bestaat er een kloof tussen enerzijds de verwachtingen van interne klanten en anderszijds wat de medewerkers van stafdiensten kunnen waarmaken. De stafdiensten hebben te maken met regels, systemen en processen, wat hen regelmatig belemmert in klantgericht werken. De interne klanten zijn hierdoor ontevreden, maar tegelijkertijd doen de stafmedewerkers wat ze kunnen. Hierdoor worden stafafdelingen als star en inflexibel gezien.

Intern klantenonderzoek biedt uitkomst

Het intern klantenonderzoek van Effectory geeft inzicht in de kloof tussen enerzijds de verwachtingen van interne klanten en anderzijds wat de stafmedewerkers waar kunnen maken. Naast waardevolle inzichten krijgt u concrete input om de klantgerichtheid en efficiëntie van de stafafdelingen te verbeteren. Dit gaat voornamelijk om verbeterpunten die binnen de eigen beïnvloedingssfeer van stafafdelingen liggen. Elke stafafdeling ziet precies wat van belang is om te verbeteren vanuit het perspectief van de interne klant.

Gratis checklist voor de opzet van een succesvol intern klantenonderzoek

Checklist intern klantenonderzoekBent u geïnteresseerd? Vraag dan gratis onze checklist aan voor de opzet van een succesvol intern klantenonderzoek. De checklist geeft u een helder beeld hoe een intern klantenonderzoek de efficiëntie en interne klantgerichtheid binnen uw gemeente kan stimuleren.

Vraag gratis de checklist aan!