Leiderschap in Digitalisering

Christian de Waard

Wat was HR toch overzichtelijk vóór de digitale revolutie. Met top down-organogrammen als stambomen voor collega’s. In het digitale tijdperk is het anders. De ontwikkelingen gaan sneller dan je WiFi-verbinding en zijn ook talrijker: AI, robotisering, blockchain, big data, internet of things. Ze veranderen de manier waarop je je moet organiseren: plat, flexibel, met minder bazen. Dus verandert ook de manier waarop je als organisatie leiderschap toont. Bestaat een HR-strategie nog wel?

Leiderschap in digitalisering

Wat er verandert aan je HR-strategie

De rol van de HR-manager groeit. De manager van nu is niet meer puur een administratieve kracht, maar steeds meer een strategisch verandermanager.

In het digitale tijdperk loop je al snel achter als je vasthoudt aan een vastomlijnd plan (als je je daaraan al vast kunt houden in de dagelijkse praktijk). Dat betekent niet dat je geen HR-strategie nodig hebt, maar wel één die als draaiboek kan fungeren en je de ruimte geeft om op elk moment aan te passen.

Je maakt je HR-beleid wendbaar door een structuur te creëren waarin managers niet meer vertellen hoe het moet, maar juist vertrouwen geven, coachen en samenwerken. Zodat medewerkers meer verantwoordelijkheid mogen nemen en zelfstandiger (dus sneller) in kunnen spelen op veranderingen.

Wat betekent dat voor jou? Als HR-professional zou je minder bezig moeten zijn met de operationele taken. Verschuif je aandacht voor sollicitaties, pensioenen en ontslagen naar de visionair in jou. Als je medewerkers anders moeten gaan werken, wat is daar dan voor nodig? Denk aan de samenstelling van je teams. Is die in balans als je kijkt naar leeftijden, ervaring en opleiding? De digitale revolutie met al zijn HR-tools dwingt je om naar andere werkprocessen te bewegen, waarvoor je medewerkers nodig hebt die anders en beter opgeleid zijn en voor wie nieuwe technologie niet nieuw meer is.

Rapport: Hoe HR zakelijk succes kan aanjagen

HR kan zakelijk succes aanjagen met een luistercultuur. Lees hoe in het rapport van Effectory.

Download

Hoe trek je de juiste mensen aan en hoe begeleid je je huidige team?

In veel branches is nieuw talent schaarser dan een gezinswoning in Amsterdam.
Veel organisaties kunnen hard groeien, maar missen de mensen om dat voor elkaar te krijgen. Hoe trek je de juiste, goede mensen aan?

We schreven al eerder een blog over het aantrekken van talent. Denk ook aan het ontwikkelen van een ‘employer brand’: zie je organisatie als merk voor nieuwe medewerkers. Wat zijn jullie kernwaarden? Waar geloven jullie in, heb je een heldere missie en visie – en hoe aantrekkelijk zijn die voor nieuwe mensen?

Vergeet daarbij niet je eigen mensen, als je beste uithangbord. Alleen met de juiste aandacht, investeer je in tevreden medewerkers die nieuw talent aantrekken. Geef ze de ruimte om te proberen en te falen, betrek ze bij nieuwe beslissingen en stimuleer ze om zelf in de rol van ondernemer in je organisatie te kruipen. Vergeet daarbij niet om de werk-privébalans te bewaken. Altijd bereikbaar zijn, maakt niet productiever.

Als je verandert, zal er ook natuurlijk verloop zijn. Maar wat doe je met medewerkers die niet mee willen of kunnen veranderen? Naarmate je de digitalisering verder doorvoert in je organisatie, zal het meer banen en rollen op het spel zetten. Een deel van de werknemers kun je bijscholen, maar wellicht zul je van een aantal ook afscheid moeten nemen.

Lees ook: Het geheim van een succesvolle organisatieverandering

Whitepaper: De 4 geheimen van succesvolle teams

Ben je bezig met het werken aan beter presterende en zelfstandig opererende teams? Download dan ons whitepaper: De 4 geheimen van succesvolle teams.

Downloaden

De 3 HR-maatregelen voor digitaal leiderschap

Toon leiderschap in het digitale tijdperk met 3 maatregelen die zorgen voor tevreden medewerkers en een grotere aantrekkingskracht voor nieuw talent.

1. Werk aan een nieuwe teamdynamiek

Bekijk je medewerkersbestand kritisch en werk aan flexibele teams. Welke vaardigheden heeft je organisatie straks nodig? Zorg voor een goede balans tussen enerzijds innovatie, technologie en creativiteit en anderzijds ervaring en autoriteit.
Denk ook ‘afdelingenvrij’. Kun je met je medewerkers flexibele teams vormen die afhankelijk van het type project tijdelijk samenwerken? En als die teams straks draaien, hoe zorg je dan voor een goede teamdynamiek en betere resultaten?

2. Zorg voor nieuwe leermogelijkheden

Om mee te gaan in de digitale transformatie, is continu leren de nieuwe standaard. Hoe medewerkers zich blijven ontwikkelen, verandert van formeel leren naar informeel en non-formeel leren. Zorg ervoor dat er voldoende ruimte en mogelijkheden zijn voor medewerkers om van nieuwe leermogelijkheden gebruik te maken. Dat kan variëren van korte cursussen tot interne kennisdeling. De leermogelijkheden hoeven niet altijd werkgerelateerd te zijn; voorzie ook in tijd om natuurlijke talenten te ontwikkelen, zoals Spaans leren of schilderen. En houd vinger aan de pols voor de voortgang.

3. Pols de medewerkerstevredenheid continu

Het traditionele MTO (medewerkerstevredenheidsonderzoek) eens in de twee jaar kost vaak veel geld, tijd en energie van medewerkers. Niet leuk om in te vullen, dus een lagere respons en weinig informatie waar je direct op kunt sturen. Bovendien vragen de snelle ontwikkelingen in het digitale tijdperk om meer korte meetmomenten. Gelukkig zijn er handige HR-tools voor flexibele onderzoeken naar medewerkerstevredenheid. Voor meer nuttige feedback van je medewerkers, meer rust en plezier op de werkvloer en betere resultaten.

Ontdek alles over onze oplossingen in de demo

Wil je meer weten én zien van onze feedbacktools? Vraag een demo aan.

Aanvragen