Gemeente Buren

Myrte van Lee

“Het medewerkersonderzoek van dit jaar viel op door de waanzinnig hoge respons van 92,3%! Het zegt iets over de betrokkenheid van de medewerkers bij hun werk(omstandigheden) en over het vertrouwen dat de medewerkers hebben in wat er met de resultaten van het medewerkersonderzoek gedaan wordt. Je ziet dat de medewerkers dat ook zo ervaren; de verbetering naar aanleiding van vorig onderzoek scoorde ruim een punt hoger.”

Dit sluit aan bij de mening van Gemeente Buren. Het onderwerp ontwikkelingsmogelijkheden is de afgelopen jaren een belangrijk speerpunt geweest. Uit het medewerkersonderzoek is naar voren gekomen dat het thema ontwikkelingsmogelijkheden sterk is gestegen. Maar ook aan rolduidelijkheid en communicatie is aandacht besteed.

Aanleiding medewerkersonderzoek

Gemeente Buren voert sinds 2003 medewerkersonderzoek uit. Annelies Schulte- Bakker (P&O gemeente Buren) praat met Sam van Diemen (Consultant Effectory) en Kim Hofmeester (Project Manager Effectory). “Wat was de aanleiding om te starten met een medewerkersonderzoek?”, vraagt Hofmeester belangstellend. Schulte-Bakker: “De aanleiding was een afspraak in het arboconvenant Gemeenten. Daarin was vastgelegd de medewerkers te bevragen over hun arbeidsomstandigheden. Eenmaal het onderzoek gehouden, bleef de behoefte bestaan de beleving van de medewerkers op verschillende onderdelen te meten. Enerzijds om te meten of maatregelen het gewenste effect hadden, anderzijds om nieuwe zaken die aandacht nodig hebben boven water te halen.” Gemeente Buren heeft 176 medewerkers en 25.671 inwoners.

Doelstellingen

“Erg interessant, maar ook leuk om te horen dat jullie ervaren hebben dat het uitvoeren van een medewerkeronderzoek belangrijke inzichten biedt. En dat het niet alleen wordt uitgevoerd omdat het een afspraak is in het arboconvenant. Juist wanneer een organisatie achter het uitvoeren van een onderzoek staat, komen er daadwerkelijk belangrijke verbeterpunten uit”, vertelt Van Diemen. Schulte-Bakker: “Was eerst het meten van de beleving van de arbeidsomstandigheden de doelstelling, later werd het meten van het resultaat van verschillende HR-thema’s zoals betrokkenheid, loyaliteit en leiderschap het doel. Inzicht in elk deel van de organisatie. Zo is bijvoorbeeld gemeten of collega’s elkaar beter aanspreken op gedrag na een training feedback geven. Dit jaar waren we ook erg benieuwd hoe de medewerkers hun ontwikkelmogelijkheden en rolduidelijkheid ervaren. Van Diemen: “Om in te haken op rolduidelijkheid het volgende. Rolduidelijk is voor het goed functioneren van een organisatie van groot belang. Weten medewerkers wat ze moeten doen? Weten ze hoe ze het beste hun werkzaamheden kunnen uitvoeren? Weten medewerkers ook wat de prioriteiten zijn in hun werk? Als dit niet duidelijk is, is het voor medewerkers lastig om goed te presteren. Daarom is het essentieel om hier als organisatie naar te kijken.” “We kijken naar de ontwikkeling en het effect van verschillende (verbeter)acties”. De afgelopen jaren hebben we veel onderwerpen opgepakt om zaken te verbeteren. Daar plukken we nu de vruchten van (om in Betuwse termen te blijven),” vertelt Schulte-Bakker.

Opvallend

“Wat vonden jullie het meest opvallende van het laatste medewerkersonderzoek?” vraagt Hofmeester. “Het onderzoek van dit jaar viel allereerst op door de waanzinnig hoge respons van 92,3%! Wij zijn daar erg blij mee. Het zegt iets over de betrokkenheid van de medewerkers bij hun werk(omstandigheden) en over het vertrouwen dat de medewerkers hebben in wat er met de resultaten van het onderzoek gedaan wordt. Je ziet dat de medewerkers dat ook zo ervaren; de verbetering naar aanleiding van vorig onderzoek scoorde ruim een punt hoger. Communicatie over wat er met de resultaten gedaan werd, was overigens ook een actiepunt”, vertelt Schulte-Bakker.

Verbeteringen en veranderingen

Schulte-Bakker: “De afgelopen jaren zijn we aan de gang gegaan met de ontwikkelingsmogelijkheden van medewerkers. Zo is een actueel opleidingsbeleid en een loopbaanadviesbeleid vastgesteld. De medewerkers weten nu waar ze aan moeten kloppen voor opleidingen, welke prioriteiten er zijn en waar ze terecht kunnen voor loopbaanadvies. Ze maken daar ook gebruik van. Alle punten onder ‘ontwikkelingsmogelijkheden’ scoren hoger in vergelijking met de vorige meting. Een ander onderwerp is ‘communicatie’. Ook daarin zien we een mooi resultaat; van een 4,7 naar een 5,3! We zijn er nog niet, maar zijn wel op de goede weg. Vanuit het MT is hier veel aandacht aan besteed. Zo wordt er onder andere nu gezorgd voor een structurele terugkoppeling van wat er in het MT is besproken.”

Workshops “Van resultaat naar actie”

“Op dit moment zijn we net begonnen met de workshops “Van resultaat naar actie” conform de door Effectory aangeleverde methode. Op een gestructureerde manier zoeken medewerkers zelf oorzaken en bedenken oplossingen voor knelpunten die zij het belangrijkste vinden. Op basis daarvan stellen ze een concreet plan van aanpak op, waarin acties bepaald worden met een taakverdeling en een deadline. We zijn erg benieuwd wat daar uit gaat komen en wat dat doet bij de volgende meting. Ik voorzie een positief effect. De verantwoordelijkheid bij de acties op basis van de resultaten ligt nu ook in handen van de medewerkers. Dat is ook goed voor de betrokkenheid. Dit is het eerste jaar dat dit op deze manier organisatiebreed opgepakt en aangeboden wordt.”

Ontdek alles over onze oplossingen in de demo

Wil je meer weten én zien van onze feedbacktools? Vraag een demo aan.

Aanvragen