Mn Services

Betrokken medewerkers zorgen voor succes

De business van Mn Services is echt mensenwerk.

Dit geldt voor het persoonlijke en unieke contact met sociale partners. Maar daarnaast staat deze organisatie voor goed werkgeverschap en realiseren zij zich sterk dat hun mensen de doorslaggevende factor zijn voor het succes van de organisatie. Het medewerkersonderzoek van Effectory geeft waardevolle inzichten in de prestaties van Mn Services vanuit het perspectief van hun medewerkers. Uit dit onderzoek komt naar voren dat de medewerkers van Mn Services erg betrokken zijn bij de organisatie.

Mn Services

In de financieel complexe wereldmarkt biedt Mn Services bestuurders krachtige en effectieve ondersteuning in pensioenuitvoering en vermogensbeheer. De organisatie biedt werkgelegenheid aan ruim 700 gedreven professionals. Flexibel, inzichtelijk en betrokken zijn begrippen die de dienstverlening kenmerken.

Kernwaarde uitgebeeld door kunst

Hoe kun je de kernwaarden van een organisatie ‘laden’? Natuurlijk in de eerste plaats door te doen waar je voor staat. De kernwaarden van Mn Services zijn betrokkenheid, keuzevrijheid, transparantie en innovatie. Mn Services heeft afgelopen jaar de ‘ziel van de organisatie’ extra benadrukt door kunst. Het afgelopen jaar is de kernwaarde ‘betrokkenheid’ door vier jonge kunstenaars uitgebeeld.

Kernwaarden in het medewerkersonderzoek

“Een medewerkersonderzoek maakt thema’s als werksfeer heel inzichtelijk.”

Naast de vertaling van de kernwaarde ‘betrokkenheid‘ in kunst heeft Mn Services alle kernwaarden extra aandacht gegeven in het medewerkersonderzoek van Effectory. Vanuit het perspectief van de medewerkers zijn deze thema’s doorgelicht. In 2008 scoort het bedrijf op de algemene tevredenheid een 7,4. Dit ligt aanzienlijk hoger dan het landelijk gemiddelde in de financiële branche waar een 7,1 wordt gehaald. Opmerkelijk is dat Mn Services 71,1% scoort op affectief betrokken medewerkers. Deze groep medewerkers heeft het gevoel dat ze bij de organisatie past. Ze voelen zich thuis bij de organisatie en willen er graag blijven werken. Dit ten opzichte van het landelijke gemiddelde van 61,7% is dit een zeer goed resultaat. Hoe wordt dit succes verklaard? Volgens Eric Boer (Directeur HRM): “Betrokkenheid is één van de kernwaarden van Mn Services. En dat betekent niet alleen betrokkenheid van de medewerkers bij de organisatie maar ook dat wij als organisatie erg betrokken zijn bij onze medewerkers. We proberen hen zo veel mogelijk bij organisatieontwikkelingen te betrekken. De vele initiatieven van medewerkers die daaruit vloeien waarderen we enorm. Dankzij het onderzoek weten wij nu dat ook de medewerkers dat erg positief ervaren. Zelfs veel meer dan we hadden verwacht!”

Mensenwerk

“De prettige werksfeer en de collega’s maken het leuk om bij Mn Services te werken”, is een citaat uit het medewekersonderzoek. Maar ook de kans en de ruimte om je te ontwikkelen, de uitdaging en afwisseling zijn sterke punten die worden genoemd. Boer: “Medewerkers zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor het succes van de organisatie. Daarom investeren wij continu in onze medewerkers. Op welk gebied dat gewaardeerd wordt en waar het beter kan maakt het onderzoek van Effectory inzichtelijk.”