Nu verkrijgbaar: Het Global Employee Engagement Index™ rapport 2013/14

Nik Penhale Smith

De afgelopen 12 maanden is Effectory International druk bezig geweest met het uitvoeren van een wereldwijd onderzoek in 52 verschillende landen. De analyse is afgerond en het team is net klaar met het schrijven van het nieuwe Global Employee Engagement Index™ rapport. Hieronder volgt een korte samenvatting van de belangrijkste bevindingen uit dit rapport.

Over het rapport

In meer dan 52 verschillende landen over de hele wereld heeft Effectory International respondenten ieder meer dan 100 vragen gesteld ten aanzien van hun werkbeleving. Met de data en antwoorden is vervolgens voor 17 HR-thema’s een op 10-puntsschaal gebaseerd beoordelingssysteem gecreëerd. Elk land heeft voor de 17 thema’s een score toegewezen gekregen. Aan de hand van deze scores zijn alle 52 landen gerangschikt.

In het rapport wordt voor elk van de 17 thema’s gefocust op de 10 hoogst scorende landen en de 10 laagst scorende landen. De regionale trends worden beschreven en de laagste en hoogste scores zijn voor elk thema tegen elkaar afgezet. Daarnaast zijn veranderingen in scores voor de 10 hoogst scorende landen en de 10 laagst scorende landen nader toegelicht.

Global Employee Engagement Index™

Elke twee jaar voert Effectory een wereldwijde studie uit naar de werkbeleving van medewerkers. In 2020 hebben we 17.000 medewerkers uit 57 landen bevraagd!

download

Goed nieuws

Na zorgvuldige analyse van de resultaten kunnen we concluderen dat er over het algemeen positief nieuws valt te ontdekken. Zo zagen we onder andere dat de gemiddelde score van alle HR-thema’s is toegenomen. 

Van de 17 stijgende scores was 0.3 de kleinste (en meest voorkomende) toename in het globale gemiddelde; de grootste toename was een toename van 0.9, maar liefst 3 keer zoveel. HR-thema’s die met 0.3 zijn toegenomen, zijn onder andere customer orientation (klantgerichtheid), willingness to change (veranderingsbereidheid) en work atmosphere (werksfeer). De grootste verbetering in score was te zien bij het thema role clarity (rolduidelijkheid).

Over de scores tussen de laagste en grootste stijgingen in valt ook goed nieuws te melden; zowel de score voor bevlogenheid als betrokkenheid is toegenomen, respectievelijk met 0.5 en 0.4.

Ontdek alles over onze oplossingen in de demo

Wil je meer weten én zien van onze feedbacktools? Vraag een demo aan.

Aanvragen