Op zoek naar de juweeltjes in uw organisatie

Guido Heezen

Vraagt u zich wel eens af of u het volle potentieel van uw medewerkers benut? En of uw organisatie nog beter zou presteren als net dat ene stapje extra gezet zou worden? Inzicht in de betrokkenheid van uw mensen geeft het antwoord.

Waarom is betrokkenheid belangrijk?

Zoals de Amerikaanse auteur Henry David Thoreau meer dan 150 jaar geleden al aangaf: “Do not hire a man who does your work for money, but him who does it for the love of it!” Betrokken medewerkers, die geloven in uw organisatie, maken het verschil tussen goed en écht succesvol.

Informatie over betrokkenheid is een belangrijke voorspeller van de loyaliteit van uw medewerkers en de prestaties van uw organisatie. Betrokken medewerkers dragen bij aan uw succes door hun vastberadenheid, proactieve ondersteuning, relatief hoge productiviteit en kwaliteitsbewustzijn. Daarnaast melden zij zich minder vaak ziek en zijn zij minder snel geneigd om uw organisatie te verlaten.

Drie vormen van betrokkenheid

In ons medewerkersonderzoek onderscheiden we drie vormen van betrokkenheid: affectief, normatief en continuerend. De beste vorm is de affectieve betrokkenheid. Medewerkers die affectief betrokken zijn, identificeren zich met de organisatie, voelen zich er thuis. Engagement is affectieve betrokkenheid op het hoogste niveau: deze medewerkers hebben passie voor hun werk. Ze zien hun taken niet als werk, maar als een verlenging van zichzelf. Ze zijn altijd bereid een stapje extra te doen. Dit zijn de juweeltjes van uw organisatie.

Normatief betrokken medewerkers presteren naar behoren: zij hebben een groot gevoel van plichtsbesef en blijven daarom bij uw organisatie werken. Ze voelen dat ze nodig zijn en voelen zich schuldig wanneer ze vertrekken en het werk achterlaten.

Continuerend betrokken mensen zijn in feite helemaal niet betrokken: zij blijven bij uw organisatie uit noodzaak. Het verlaten van uw organisatie zal nadelig zijn voor deze medewerker, omdat hij bijvoorbeeld weinig andere, goede arbeidsalternatieven heeft, of omdat zijn primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden bij u als werkgever beter zijn dan bij andere werkgevers. Dit is de minst wenselijke vorm van betrokkenheid.

Vergelijk uw organisatie met een kar

Deze drie vormen van betrokkenheid worden al snel duidelijk wanneer u uw organisatie voorstelt als een kar die vooruit moet komen. De engaged medewerkers trekken de kar, zij lopen actief voorop en doen het meeste werk. De affectief betrokken medewerkers zitten voorop de kar en helpen mee met trekken, wanneer dit aan hen gevraagd wordt. Normatief betrokken medewerkers zitten achterop de kar en rijden mee. Zij vertragen de vooruitgang niet. Dit in tegenstelling tot continuerend betrokken medewerkers: zij hangen achter aan de kar en zetten letterlijk de hakken in het zand. U bent erbij gebaat dat zij uw organisatie verlaten.

Hoe betrokken zijn uw mensen?

Bent u benieuwd hoe het gesteld is met de betrokkenheid in uw organisatie? De betrokkenheidsanalyse van Effectory brengt dit glashelder voor u in kaart. Per team ziet u alle vormen van betrokkenheid terug. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Voorlichting via 020-3050102 of voorlichting@effectory.nl.