Sociale innovatie in je onderzoek: benut de verbeterkracht van medewerkers

Merel van der Lei

Het is al vaker genoemd: innoveren en verbeteren doe je samen. Dat geldt zeker binnen een organisatie. Er zijn weinig mensen die beter weten wat er handiger, klantgerichter en goedkoper kan dan medewerkers. En er zijn ook weinig mensen die beter acties kunnen bepalen en uitvoeren dan medewerkers zelf.

Een medewerkersonderzoek levert elke keer opnieuw een schat aan informatie over wat goed gaat en wat beter kan. Het actief omzetten van die informatie naar concrete verbeterpunten is lastiger. Daar is een dialoog voor nodig. Veel teams (en organisaties) kunnen of willen die dialoog niet voeren. Door tijdsgebrek, andere prioriteiten of – gelukkig in de minderheid – simpelweg door onwil vanuit het management. Hoe effectief is het dan om al op de vragenlijst de feedback én tips van medewerkers direct te benutten en de dialoog te starten? Dat kan nu binnen het Verbeter Onderzoek van Effectory.

Wat is het?

Een onderzoek waarmee je inzicht krijgt in de meest essentiële onderwerpen die spelen binnen de organisatie en dat tegelijk per team inzicht geeft in verbeterpunten én door medewerkers zelf aangedragen tips om deze punten te verbeteren.

Hoe werkt het in de praktijk?

Een medewerker vult digitaal 30 gesloten vragen in over zijn werkbeleving en geeft antwoord op 3 belangrijke vragen:

  • Wat kan er binnen het team verbeteren?
  • Waar ben ik binnen het team trots op?
  • Wat kan mijn organisatie verbeteren?

Voor elke vraag heeft een medewerker de keuze uit vooraf vastgestelde onderwerpen (en uiteraard de vrijheid om ‘anders’ te kiezen). Een medewerker kan bijvoorbeeld als verbeterpunten voor zijn team ‘samenwerking’ en ‘werkdruk’ selecteren. Voor beide onderwerpen wordt hem gevraagd om te beschrijven wat de situatie nu is en of hij een tip heeft voor verbetering. Met als resultaat in de rapportage van zijn team een overzicht van alle geselecteerde onderwerpen (hoe vaker geselecteerd, hoe hoger in de lijst) en de daarbij horende tips. Om zo samen met collega’s direct aan de slag te kunnen en acties te bepalen.

Verbeteronderzoek team

Wat krijg je als organisatie?

Als organisatie krijg je inzicht in wat er beter kan en vooral waar het beter kan. Je krijgt vanuit de gesloten vragen inzicht in de bevlogenheid, betrokkenheid en tevredenheid binnen je organisatie. En je krijgt een beeld van het eigen werkgeverschap, kort samengevat: wat doen wij als organisatie om ervoor te zorgen dat medewerkers optimaal kunnen presteren? Daarnaast zie je in één oogopslag welke teams aandacht nodig hebben (waar het beter kan) en welke teams juist een voorbeeld zijn (waar het goed gaat). Bovendien ontvang je een overzicht van de door medewerkers meest genoemde verbeterpunten én tips voor de organisatie. Dat stelt je in staat om alleen daar te investeren waar het nodig is.

Verbeteronderzoek organisatie

Meer informatie?

Neem contact op met je consultant, ook als je meer wilt weten over andere vormen van medewerkersonderzoek. We informeren je graag over het onderzoek dat het beste aansluit bij jullie wensen en behoeften.