Stimuleer duurzame inzetbaarheid!

Ook GGZ- en RIBW-instellingen zullen de komende jaren, als gevolg van de vergrijzing, geconfronteerd worden met een personeelsbestand waarin “de oudere medewerker” sterker vertegenwoordigd is. Deze ontwikkeling vraagt om een aanpassing in uw personeelsbeleid. Wilt u geen knelpunten krijgen in uw personeelsvoorziening, dan zult u medewerkers moeten stimuleren én faciliteren om langer, gemotiveerder, cliëntgerichter en met een zo’n hoog mogelijke bevlogenheid door te werken.

Een grote uitdaging is weggelegd voor het HR-management in het stimuleren van deze duurzame inzetbaarheid. Zo is het van belang passende maatregelen te nemen om het werk enerzijds aan te passen aan de belastbaarheid van de oudere medewerkers en anderzijds de inzetbaarheid van de oudere medewerkers op peil te brengen én te houden. Ook is het belangrijk bewust te zijn van de verschillende levensfasen waarin medewerkers zich bevinden en de verschillende behoeften die daarbij horen.

Bent u benieuwd naar meer inzichten op het gebied van werkbeleving in de geestelijke gezondheidszorg?

Vraag het branchemagazine voor de geestelijke gezondheidszorg nu gratis aan en krijg inzicht in de werkbeleving van medewerkers binnen GGZ- en RIBW-instellingen. Naast duurzame inzetbaarheid delen we met u de opvallendste resultaten op de HR-thema’s cliëntgerichtheid, waardering, medezeggenschap, leiderschap, betrokken– en bevlogenheid en goed werkgeverschap.

» Vraag gratis het GGZ Branchemagazine aan