Succesvol aan de slag met samengestelde rapporten

Anna van Oenen

Anonimiteit speelt een belangrijke rol bij het uitvoeren van een medewerkersonderzoek. Om ervoor te zorgen dat iedereen zich vrij voelt om zo eerlijk mogelijk te antwoorden, bestaat een onderzoeksgroep uit minimaal tien personen. Groepen kleiner dan tien personen worden gerapporteerd in een samengesteld rapport. Dit kan vragen oproepen. Hoe kun je de cijfers van een dergelijk samengesteld rapport duiden? Hoe begeleid je de overgang van een anoniem rapport tot een open gesprek? Maak je één plan met de verschillende groepen of ga je per team aan de slag? Hierbij een aantal praktische tips om met een samengesteld rapport toch succesvol aan de slag te gaan.   

1. Erken de situatie Plaatje erkenning Aan de slag

Wanneer je kleinere teams samenvoegt in één rapport, dan kan het zijn dat individuele teams zich minder herkennen in de gemiddelde scores. Begin met het erkennen van dit gegeven. Alleen zo kan er draagvlak gecreëerd worden om aan de slag te gaan. De scores uit het rapport kunnen als startpunt worden gebruikt om het gesprek met de medewerkers aan te gaan.

2. Aan de slag op teamniveau Plaatje blokken - Aan de slag

Als je aan de slag gaat met als doel om een actieplan te maken, dan adviseren wij om dit op teamniveau te doen. Tenzij je een helder doel hebt om met alle teams gezamenlijk aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld omdat je de samenwerking wilt stimuleren. Vaak horen we van klanten “we hebben nou eenmaal één rapport en dus nodigen we iedereen uit”. Dit is geen goede reden en zal bovendien niet leiden tot het
verbeteren van het werkplezier en de prestatie van de medewerkers.

3. Focus op eigen prioriteiten PLaatje effectiviteit - Aan de slag

Veel leidinggevenden vragen hun medewerkers naar de herkenbaarheid van de uitkomsten. Dit resulteert vaak in een discussie over waar de cijfers vandaan komen of in vingerwijzen naar andere teams. Veel interessanter is om de medewerkers te vragen welke punten voor henzelf belangrijk zijn om te bespreken en hiermee aan de slag te gaan. Dus niet wat herken je, maar waar wil je iets mee doen?     


4. Het praktisch werkboek

Hoe je ook aan de slag wilt gaan, het praktisch werkboek van Effectory helpt je stap voor stap bij het bespreekbaar maken van de resultaten om zo samen met je medewerkers tot een concreet actieplan te komen.

Aan de slag - Praktisch werkboek Aan de slag - Praktisch werkboek 2

 

Veel plezier en succes bij het aan de slag gaan!