Succesvol medewerkersonderzoek in crisistijd: 10 tips (deel 1)

Guido Heezen

In tijden van crisis is het voor veel organisaties een kwestie van het hoofd boven water houden. Organisaties zijn genoodzaakt om meer te doen met minder mensen en middelen. Hier is geen plaats voor een traditioneel medewerkersonderzoek wat veel tijd en geld kost. Echter hebben sommige organisaties al ontdekt dat een modern medewerkersonderzoek juist helpt om het hoofd boven water te houden en het beste uit medewerkers haalt. Wat je juist nu goed kunt gebruiken. Een medewerkersonderzoek van deze tijd heeft namelijk heel veel te bieden. Het is effectief en krachtig en helpt aan de (wederop)bouw van een gezonde en succesvolle organisatie.

Veel mensen hebben nog een te traditioneel beeld bij medewerkersonderzoek: Een onderzoek dat enkel de tevredenheid van medewerkers meet, waarbij respons ongeveer het belangrijkste is dat telt, dat top down wordt ingezet en waarbij met de resultaten nauwelijks iets wordt gedaan. Zonde! En zeker in deze tijd waarin elk dubbeltje omgedraaid moet worden, de werkdruk hoog is en dus geen onnodige tijd verspild mag worden.

Modern medewerkersonderzoek is zoveel mooier, effectiever en krachtiger dan traditioneel onderzoek Het bereikt veel impact in je organisatie en het kost je relatief weinig tijd, geld en inspanning.

In dit artikel lees je de eerste 3 tips voor een succesvol en modern medewerkersonderzoek in crisistijd. De volgende tips komen volgende week in het vervolgartikel aan de orde.

1. Vergroot de bevlogenheid van medewerkers

Er zijn talloze redenen om te starten met medewerkersonderzoek. In de meeste gevallen wordt het ingezet omdat de organisatie te groot is om te overzien en het topmanagement vinger aan de pols wil houden. Soms ook is er sprake van een verplichting. Gelukkig wordt medewerkersonderzoek steeds meer ingezet om de organisatie werkelijk succesvoller te maken.

De opbrengst van succesvol en impactvol medewerkersonderzoek mag duidelijk zijn. Energielekken komen naar voren en worden aangepakt. Ideeën van medewerkers worden verzameld en leiden tot sociale innovatie. Dit alles met als belangrijkste gevolg dat de bevlogenheid van uw medewerkers wordt vergroot. Uw medewerkers voelen zich gewaardeerd en werken met passie en hart voor de zaak.

Bevlogen medewerkers zorgen ervoor dat uw organisatie innovatiever, creatiever en klantgerichter wordt. Werken aan de bevlogen medewerkers levert dus rechtstreeks op. In de wetenschap dat een bevlogen medewerker precies hetzelfde kost als een niet-bevlogen medewerker, leidt bevlogenheid tot een belangrijke economisch voordeel. Organisaties die sturen op bevlogenheid, zien we aanzienlijk beter presteren dan organisaties die dit niet doen.

2. Meet goed werknemerschap en goed werkgeverschap

Veel traditionele medewerkersonderzoeken worden MTO‘s genoemd en meten alleen medewerkerstevredenheid. Dat geeft echter geen goed beeld van hoe uw medewerkers er in staan. Modern onderzoek meet niet alleen goed werkgeverschap (tevredenheid), maar ook goed werknemerschap. Hoe staan medewerkers werkelijk in je organisatie? Hoe bevlogen zijn je medewerkers in hun werk? Hoe betrokken zijn je medewerkers bij de organisatie? Waar zitten energielekken? Waar in de organisatie kunnen we verzuim of vertrek voorspellen. Met welke organisatieonderdelen is het belangrijk om het gesprek met medewerkers aan te gaan?

3. Selectief aan de slag gaan met de resultaten mag

Een belangrijk misverstand is dat werkelijk de hele organisatie volledig aan de slag moet gaan met de resultaten. Hierdoor wordt een medewerkersonderzoek vaak te groots ingezet, wat leidt tot weerstand van het management bij een vervolgmeting. Wel is het belangrijk dat de resultaten snel met iedereen worden gedeeld.

Centraal is het belangrijk dat grote thema’s die uit het onderzoek naar voren komen en die organisatiebreed leven, worden opgepakt. Meestal door directie of HR.

Decentraal ligt dat anders. Daar waar het goed gaat, hoeft eigenlijk niets te gebeuren. Blijf doorgaan met het goede werk en wees trots op de resultaten. Daar waar iets kleins aan de hand is, kan dat worden opgepakt. En in elke grotere organisatie zijn er ook teams of afdelingen waar het écht niet lekker loopt. Hier kunnen de resultaten van het onderzoek als startpunt worden gebruikt om echt iets wezenlijks te veranderen.

Het vervolg…

Succesvol medewerkersonderzoek in crisistijd: 10 tips (deel 2)

Succesvol medewerkersonderzoek in crisistijd: 10 tips (deel 3)