Veranderingsbereidheid medewerkers gehandicaptenzorg is gestegen

Lea Visser

De veranderingsbereidheid van medewerkers in de gehandicaptenzorg is gestegen van een 7,2 naar een 7,5. Ook zijn medewerkers werkzaam binnen gehandicaptenzorginstellingen van mening dat de strategie en het beleid door de directie op een goede manier uitgedragen wordt naar de werkvloer en er beter geluisterd wordt naar hun ideeën.

Veranderingsbereidheid medewerkers gehandicaptenzorg is gestegen

Sociale innovatie

Bovenstaande ontwikkelingen op gebied van sociale innovatie zijn zeer positief te noemen, gezien het feit dat er binnen de gehandicaptenzorg veel veranderingen gaande zijn. Binnen de sector zien we veel organisaties die hun medewerkers willen betrekken (sociale innovatie) en veel organisaties die structureel meer verantwoordelijkheid naar de werkvloer willen brengen (vertrouwen geven en meer richting zelfsturing gaan). Anke Valent, zorgconsultant bij Effectory, zegt hierover: “Belangrijk is om je als gehandicaptenzorginstelling af te vragen hoe u uw medewerkers mee neemt in deze veranderingen en wat de eigen verantwoordelijk van medewerkers hierbij is.”

Bottom-up en top-down communicatie

Vooral medewerkers bij kleinere en middelgrote organisaties ervaren meer mogelijkheden om mee te praten over organisatiebrede onderwerpen (bottom-up communicatie). De top-down communicatie wordt echter iets minder positief beoordeeld dan een jaar geleden, maar scoort nog altijd significant hoger dan de andere zorgsectoren en boven de Nederlandse benchmark.

Bent u benieuwd naar meer inzichten op het gebied van werkbeleving binnen gehandicaptenzorginstellingen?

Vraag het branchemagazine gehandicaptenzorg nu gratis aan en krijg inzicht in de werkbeleving van medewerkers binnen de gehandicaptenzorg. Naast sociale innovatie delen we met u de opvallendste resultaten op de HR-thema’s betrokkenheid, goed werkgeverschap, zelfsturing, baanzekerheid, vitaliteit en leiderschap.

Benieuwd naar de werkbeleving in de gehandicaptenzorg? Download het gratis branchemagazine!

Hoe scoort de gehandicaptenzorg op de opvallendste HR-thema’s bevlogenheid, betrokkenheid, autonomie, werkdruk, duurzame inzetbaarheid en cliëntgerichtheid?

Downloaden