Verhoog de productiviteit van uw organisatie

Guido Heezen

Bij veel organisaties hakt de crisis er stevig in. De omzet blijft dalen en organisaties zijn genoodzaakt te reorganiseren, tijdelijke contracten niet meer te verlengen of zelfs grootschalig te saneren. De productiviteit is in het geding. Hoe kunt u op deze onaangename ontwikkelingen inspelen? Werk nu aan de efficiëntie van uw organisatie. Met een efficiënte interne organisatie bespaart u kosten en zorgt u via deze weg voor een hogere productiviteit.

Het uitbreken van de economische crisis remt productiviteitsgroei

Het CBS meldt dat in 2008 het Nederlandse bedrijfsleven per hoeveelheid arbeid, kapitaalgoederen, energie, materialen en diensten slechts 0,3 procent meer produceerde dan een jaar eerder. Sinds 2002 was de productiviteitsgroei niet meer zo laag. Productiviteit is de hoeveelheid producten die met een bepaalde hoeveelheid productiemiddelen kan worden gemaakt. Er is sprake van productiviteitsgroei wanneer een bedrijf met dezelfde hoeveelheid arbeid, kapitaalgoederen, energie, materialen en diensten meer produceert dan in het voorgaande jaar. De lage groei in 2008 is toe te schrijven aan de economische recessie die in 2008 begon.

Teruglopende verkopen leiden tot overcapaciteit

Bedrijven verkochten in de loop van het jaar steeds minder goederen en diensten. Zij konden echter het aantal werknemers en de inzet van de kapitaalgoederen zoals machines niet direct hierop aanpassen. Hierdoor kampten zij eind 2008 met een grote overcapaciteit. Arbeid en kapitaalgoederen werden onvolledig benut. Dit had een remmend effect op de productiviteitsgroei.1 Als reactie op deze overcapaciteit werden prijzen verlaagd of werd de primaire organisatie op scherp gezet en voldgen er ontslagen.

Efficiënter werken

Hoe moeten organisaties met deze ontwikkelingen om gaan? Hoe zorgt u ervoor dat u een gezonde organisatie blijft of juist weer wordt? Zet niet alleen uw primaire (productie)organisatie op scherp, maar vergeet vooral niet uw secundaire (interne) organisatie. Hier kunt u ook enorme winst boeken om de productiviteit te verhogen. Het is nu het moment om de efficiëntie van uw interne organisatie onder de loep te nemen. Een intern klantenonderzoek helpt u te zien waar het goed gaat en waar het scherper kan. Breng daarom de samenwerking tussen afdelingen in kaart met het intern klantenonderzoek. Hiermee verhoogt u de kwaliteit van uw organisatie, u optimaliseert de samenwerking en elk team krijgt concrete input voor verbetering.

Uw interne klanten aan het woord

Met het intern klantenonderzoek wordt de onderlinge interne dienstverlening goed en objectief beoordeeld. U laat uw interne klanten aan het woord. Zo krijgt elke afdeling een helder inzicht in hun samenwerking met andere afdelingen. Ze krijgen niet alleen te zien met wie de samenwerking goed loopt dan wel verbeterd kan worden, maar ook waar men precies tevreden of ontevreden over is. Iedere afdeling krijgt gerichte verbeterinformatie.

Spoor de zwakke schakels op

Als manager spoort u zwakke schakels op in uw organisatie en kunt u snel inspelen op ontwikkelingen. U krijgt een helder overzicht van alle afdelingen waar in een oogopslag duidelijk wordt waar de samenwerking goed verloopt, waar inefficiëntie gaande is en waar mogelijkheden voor verbetering liggen. Door uw interne organisatie op scherp te zetten, bespaart u niet alleen kosten door dat er efficiënter gewerkt wordt, maar de productiviteit van uw organisatie neemt ook enorm toe.

_________________________________
1 Bron: CBS (http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/macro-economie/publicaties/artikelen/archief/2009/2009-2963-wm.htm)