Verhoog de productiviteit van uw primaire organisatie

Annette Capelle

Directies zitten anno 2011 met een nieuw dilemma. De markt trekt weer aan, de vergrijzing neemt toe en het is moeilijk om hoogopgeleide jonge mensen te vinden die de organisatie kunnen versterken. Er ontstaat meer dan ooit behoefte aan een sterke ondersteunende organisatie, die erop focust dat de primaire organisatie optimaal productief kan zijn. Is uw interne organisatie op de juiste manier bezig met ondersteuning van het primaire proces?

Verschuiving

Het aantal hoogopgeleide mensen neemt in zijn totaliteit af. Het is steeds moeilijker om nieuwe hoogopgeleide talenten te vinden om de primaire organisatie te versterken. In figuur 1 is de verschuiving binnen organisaties in beeld gebracht.

Het aantal hoogopgeleide mensen neemt in zijn totaliteit af. Het is steeds moeilijker om nieuwe hoogopgeleide talenten te vinden om de primaire organisatie te versterken. In figuur 1 is de verschuiving binnen organisaties in beeld gebracht.

De secundaire organisatie wordt groter en werd vaak al gezien als kostenpost in tegenstelling tot de primaire organisatie die zorgt voor de omzet. Toch worden in het vacuüm, dat de schaarste aan hoogopgeleide medewerkers veroorzaakt, de interne diensten (secundaire organisatie) steeds belangrijker. Om als organisatie te kunnen blijven groeien, moeten de hoogopgeleide medewerkers immers optimaal productief zijn en waar mogelijk ondersteund worden door minder hoogopgeleide medewerkers die eenvoudiger te krijgen zijn. Zo is het mogelijk om het beste rendement uit uw organisatie te halen.

Is de interne organisatie met de juiste zaken bezig?

Is de interne organisatie daadwerkelijk bezig met optimale ondersteuning ten behoeve van het primaire proces? Zijn stafafdelingen als ICT, HR, Catering, Receptie, Inkoop en Financiën zo ingericht dat het hun hoofdtaak en focus is om de primaire organisatie lekker te laten werken? Voor de interne organisatie is het van groot belang dat alles er op gericht is om de primaire organisatie zo goed mogelijk te ondersteunen en waar mogelijk te verlichten. In de praktijk blijkt maar al te vaak dat dit onvoldoende het geval is.

Zet de interne organisatie op scherp!

Hoeveel medewerkers zijn werkzaam in de interne dienstverlening, hoeveel kosten gaan er om in uw interne organisatie? Waar heeft u dit aantal fte’s en de hoogte van die dienstverlening op gebaseerd? Het intern klantenonderzoek van Effectory biedt uitkomst. Het onderzoek maakt de interne dienstverlening in zijn totaliteit inzichtelijk. U ziet precies of de interne organisatie zich bezig houdt met de juiste werkzaamheden. U krijgt handvatten om uw interne organisatie beter in te richten en beter gefocust te krijgen om de primaire organisatie te ondersteunen. De uitkomsten van intern klantenonderzoek helpen u om de interne organisatie naar een hoger niveau te trekken.