Videoserie Beste Werkgevers - Geheim nummer 3: Minder regels en bureaucratie

Georgine Adriaansen

Wat doen Beste Werkgevers rondom regels, procedures en protocollen anders dan andere organisaties? Beste Werkgevers doen hard hun best om overbodige controlemechanismen te elimineren. Zij zorgen ervoor dat medewerkers lekker kunnen werken zonder dat onnodige regelgeving hen belast.

Controle versus vertrouwen

Beste Werkgevers zijn bezig om hun organisatie meer aan te sturen op basis van vertrouwen dan enkel op basis van controle. Guido Heezen, oprichter en directeur van Effectory, duidt deze tendens aan als gevolg van één van de grootste dillema’s waar met name grote organisaties op dit moment mee kampen. Organisaties moeten een balans vinden tussen enerzijds het voldoen aan  toenemende wet- en regelgeving en anderzijds het zo veel mogelijk ruimte geven aan hun medewerkers. Goed omgaan met deze tweestrijd is niet gemakkelijk maar heeft positieve gevolgen voor uw medewerkers én voor uw organisatie.

Medewerkers controleren of vertrouwen?

Weg met stomme regeltjes

Waarom is het wegnemen van stomme regeltjes effectief? Overbodige regels blokkeren medewerkers om te presteren en hun gezond verstand te gebruiken. De besluitvorming is effectiever en muurtjes tussen afdelingen worden afgebroken. Medewerkers schakelen sneller met collega’s waardoor de snelheid van (interne) projecten toeneemt. De verantwoordelijkheid ligt op de plek waar deze hoort, zo laag mogelijk in de organisatie. Het resultaat is dat medewerkers lekker kunnen werken en beter in staat zijn om optimaal te presteren.

De rode knop

Zijn er binnen uw organisatie stomme regeltjes? Naar alle waarschijnlijkheid wel. Beste Werkgevers maken het melden van deze regeltjes gemakkelijk en doen hier waar mogelijk iets aan. Bijvoorbeeld met behulp van een zgn. Kafkaknop op het intranet waarmee medewerkers eenvoudig melding kunnen maken van overbodige regels en bureaucratie. Medewerkers lossen zo samen met de organisatie problemen op die hen belemmeren in hun werk.

De complete serie omvat de volgende video’s

  1. Inleiding
  2. Inspirerende directie
  3. Aansprekende richting
  4. Minder regels / bureaucratie
  5. Minder management
  6. Waarderen van specialisten
  7. Sociale innovatie
  8. Delen van informatie