Volledig wendbaar door meer verantwoordelijkheid en zeggenschap

Charly Landman

Of zelfsturende organisaties per definitie flexibeler zijn dan andere organisaties is moeilijk te zeggen, maar Effectory ging over op zelfsturing en we durven nu best ‘ja’ te antwoorden op die vraag. Door deze verandering weten medewerkers van de organisatie alles over de sector waar ze verantwoordelijk voor zijn en hebben ze bovendien de mogelijkheid zelf verbeteringen aan te brengen.

Iedereen specialist in eigen vakgebied

Effectory werd zelfsturend in twee stappen. De organisatie bracht medewerkers uit de functionele hoek onder in multidisciplinaire teams, waarin alle specialisten die nodig zijn om klanten optimaal te bedienen, samen verantwoordelijk zijn voor een specifieke sectoren. Retail, zakelijke dienstverlening of de zorg, bijvoorbeeld. Als gevolg zijn medewerkers iedere dag volop bezig met ontwikkelingen in hun aandachtsgebied en hierdoor weten ze precies waar ze kunnen verbeteren. Dan stap twee. De organisatie is zo ingericht dat medewerkers zelfstandig veranderingen mogen doorvoeren. Op deze wijze past de organisatie zich continu aan op veranderende behoeften in de branche, en is dus enorm wendbaar.

Hoe doorbreek je de klassieke management-medewerkers relatie?

Veranderlijke wereld vraagt erom

De bedenker van Holacracy, Brian Robertson, zegt het mooi: medewerkers worden als het ware sensoren in de buitenwereld die spanningen voelen ten opzichte van wat er binnen je organisatie gebeurt. Geef je hen de mogelijkheid om aan de hand van die spanningen verbeteringen aan te brengen, dan ben je als organisatie enorm wendbaar. Een nuttige les voor veel organisaties, zeker omdat de wereld ontzettend snel verandert. 

Nooit meer reorganiseren