Waar vindt u de veerkracht in uw organisatie?

Don Griffioen

Koningin Beatrix roept in haar troonrede op tot het tonen van veerkracht om snel uit de crisis te komen. Waar vindt u deze veerkracht in uw organisatie en hoe spreekt u deze aan? Vooral nu de economische crisis voortduurt.

Het toepassen van sociale innovatie brengt de verborgen potentie binnen uw organisatie boven tafel. Het spreekt de veerkracht in uw organisatie aan.Om als organisatie te overleven in het huidige economisch tij zijn drie dingen van groot belang:

  1. Effectiever werken: meer doen met minder mensen, middelen en geld.
  2. Sneller en goedkoper innoveren
  3. Bevlogen en betrokken medewerkers die het verschil maken en uw organisatie door de crisis heen helpen.

Situatie in Nederland

Er zijn in Nederland nog een behoorlijk aantal zeer traditionele organisaties. In deze organisatie worden de dingen vaak top-down geregeld. De ideeën komen van de directie of van externe adviseurs en worden vervolgens vertaald naar de werkvloer. Ideeën worden top-down opgelegd. Door deze aanpak blijft een groot gedeelte van de potentie van de medewerkers en de organisatie onbenut. Hoe zou de troonrede van volgend jaar eruit zien als wij massaal deze onbenutte potentie aanspreken?

Potentie en veerkracht

Sociale innovatie werkt precies andersom. Ideeën om slimmer en beter te werken worden op de werkvloer bedacht. Bij sociale innovatie worden medewerkers betrokken bij vraagstukken die binnen de organisatie spelen. Er wordt actief gebruik maken van de ideeën van uw eigen medewerkers om te verbeteren en te innoveren?

Want wie weet er nu beter wat er aan de hand is en wat kan verbeteren dan de medewerkers die het werk uitvoeren? Binnen organisaties die sociale innovatie succesvol inzetten worden er samen met medewerkers oplossingen bedacht. Deze oplossingen worden omgezet in concrete acties om zo de prestaties te verbeteren.

Vliegwieleffect

Als sociale innovatie succesvol wordt toepast ontstaat vaak een vliegwieleffect.

  1. Medewerkers bedenken werkbare oplossingen die direct kunnen worden ingezet. Dit kunnen hele praktische dingen zijn: bijvoorbeeld oplossingen om effectiever samen te werken, oplossingen om klanten beter te bedienen of andere praktische oplossingen. Daarnaast wordt de input van medewerkers gebruikt worden om de koers van de organisatie mede te bepalen.
  2. De organisatie en werksituatie verbeteren door de inzet van de ideeën.
  3. Medewerkers voelen zich gehoord en zien dat het werkt. Dit versterkt de betrokkenheid en motivatie. Het stimuleert medewerkers om oplossingen te bedenken voor andere uitdagingen waar de organisatie voor staat. Zo ontstaat een cyclus van continue verbetering.

Ik weet niet of het aanspreken van het onbenutte potentieel binnen organisaties de veerkracht is die Koningin Beatrix tijdens de troonrede bedoelde maar het is wel een effectieve manier om als organisatie om te gaan met de situatie waarin we nu verkeren.