Waar zien medewerkers kansen voor verbetering?

Georgine Adriaansen

Durft u kritisch te kijken naar uw organisatie? Zet u continu in op verbetering? En worden medewerkers hierbij betrokken? Uit het rapport ‘Het verborgen potentieel van werkend Nederland – Editie 2015’ komt naar voren dat duurzaam succesvolle organisaties zich sámen met de medewerkers richten op verbetering. Merel van der Lei, productmanager bij Effectory, vertelt in deze video wat sociale innovatie organisaties oplevert.

Laat medewerkers meedenken over verbetering

Voor de bevlogen- en betrokkenheid van medewerkers is het essentieel dat er een heldere richting is binnen de organisatie. Maar het is net zo essentieel dat medewerkers kunnen meedenken over de te varen koers. Medewerkersonderzoek is hier een ideaal platform voor. Je vraagt medewerkers om feedback en tegelijk naar tips voor verbetering. Sociale innovatie dus eigenlijk in een heel erg compacte vorm. Waarbij je medewerkers niet alleen om hun mening vraagt maar tegelijk vraagt om mee te denken.

Waar zien medewerkers kansen voor verbetering?

Op basis van de feedback van ruim 400.000 medewerkers in 2014 kunnen we concluderen dat zij op organisatieniveau drie kansen voor verbetering zien:

  1. Transparantie: communiceer vaak en duidelijk over wat er speelt binnen de organisatie.
  2. Duidelijke richting: weet waar de organisatie naartoe gaat en wat de bijdrage van de medewerkers daaraan is.
  3. Efficiëntie: creëer de juiste randvoorwaarden, duidelijke processen en verban onnodige regels om samen lekker te kunnen werken.

Tips van medewerkers

Wie weten er nu beter wat er speelt en wat er beter kan dan uw eigen medewerkers? Welke ideeën hebben zij bijvoorbeeld ter verbetering van de communicatie, werkomgeving en de processen? Het is voor de directie en het management dan ook belangrijk om echt regelmatig op de werkvloer te zijn. Ga met de medewerkers in gesprek en neem hun mening en tips mee in de nieuwe organisatierichting. Dit komt de bevlogen- en betrokkenheid van de medewerkers ten goede én draagt bij aan duurzaam organisatiesucces.

Wat maakt het medewerkersonderzoek van Effectory anders?