Wat maakt het medewerkersonderzoek van Effectory anders?

Annette Capelle

Voor elke organisatie is het interessant om te weten wat er speelt bij de medewerkers en waar zij verbeterpunten zien. Een medewerkersonderzoek is een goed instrument om feedback te verzamelen en een beeld te krijgen hoe de organisatie en de teams ervoor staan. Maar waarom zou je kiezen voor het medewerkersonderzoek van Effectory? Wat maakt het onderzoek van Effectory anders dan anders?

Wat maakt het medewerkersonderzoek van Effectory anders?

Het activeren van medewerkers & teams

We maken feedback en ideeën van medewerkers op een heldere, leuke en soms confronterende manier inzichtelijk. Vervolgens zorgen we er voor dat er op basis van deze input daadwerkelijke verbeteringen worden doorgevoerd. Hiermee stimuleren we organisaties, teams én individuen om zichzelf continu te verbeteren. Deze verbetering is zowel gericht op het verbeteren van het werkklimaat als het verbeteren van de prestaties. Een onderzoek levert dus altijd op drie niveaus informatie op:

  1. Voor de directie en de Raad van Bestuur zijn onderzoeksresultaten een belangrijk hulpmiddel om te achterhalen wat er in grote lijnen leeft bij medewerkers. Daarnaast krijgt HR inzicht in voor hen waardevolle thema’s.
  2. Alle teams kunnen gericht aan de slag met hun eigen, herkenbare teamresultaten. Daarom wordt er tot op het laagste organisatieniveau gerapporteerd.
  3. Alle medewerkers hebben inzicht in hun eigen persoonlijke resultaten afgezet tegen het team of de organisatie. Dit is alleen inzichtelijk voor de medewerker zelf.

Welke teams verdienen de meeste aandacht?

De rapportages van Effectory zijn zo ingestoken dat het duidelijk is waar actie vereist is. Als je een 7,0 scoort op bevlogenheid en volgende keer een 7,2 wil scoren, heeft het geen zin om de hele organisatie naar een hoger niveau te tillen. Er zitten vaak grote verschillen in de resultaten per team. De teams die écht ver onder het gemiddelde scoren zijn mogelijke energielekken met negatieve gevolgen voor het presteren van de totale organisatie. Hiervoor is volle aandacht vereist. Lukt het om deze teams op een normaal niveau bevlogen te krijgen, dan stijgt de bevlogenheid over de gehele linie. Met minimale en gerichte inspanningen kan zo de score van een totale organisatie stijgen van een 7,0 naar een 7,2.

Praktische tips voor een succesvol medewerkersonderzoek

De meest uitgebreide benchmark van Nederland op werkbeleving

Hoe goed is een 7,3 daadwerkelijk? Een goed onderzoek staat in perspectief. Zonder relevante benchmarkcijfers kunt u de resultaten niet op waarde schatten. Door middel van onze medewerkersonderzoeken hebben wij het voorrecht om jaarlijks bij zo’n 800 organisaties uit alle sectoren van de samenleving binnen te mogen kijken. Samen maken al deze resultaten de grootste benchmark van Nederland op het gebied van medewerkersbeleving. Er is keuze uit 800 benchmarkbare vragen en 50 benchmarks. Denk aan branchespecifiek, functioneel of geografisch. Ook mag je een peergroup samen stellen van minimaal 7 organisaties die op jouw organisatie lijken, zodat je de resultaten goed in perspectief plaatst.

De meest uitgebreide benchmark van Nederland

Flexibel onderzoek

Samen bekijken we wat de meeste geschikte vorm is om feedback en ideeën te verzamelen én om te zetten in actie. Wil je één keer per jaar een volledige doorlichting van je organisatie? Wil je meer frequent vinger aan de pols houden? Of wil je teams zelf laten beslissen wanneer én wat ze willen meten? Effectory biedt een scala aan mogelijkheden op het gebied van medewerkersonderzoek. Wij zorgen hierbij altijd voor maatwerk én de meest professionele ondersteuning en advisering.

Medewerkersonderzoek beweegt mee

Best practices op vraagniveau

Scoort een onderwerp als ‘Samenwerking binnen het team’ laag en ben je benieuwd hoe je dat kunt verbeteren? In de resultaten van het onderzoek vind je best practices op vraagniveau. Je leest hier waarom dit onderwerp belangrijk is, ter inspiratie een best practice van een organisatie of team dat succesvol met dit onderwerp aan de slag is gegaan en tips om zelf aan dit onderwerp te werken. Deze verhalen uit de praktijk helpen om aan de slag te gaan met de knelpunten die in jouw organisatie of team leven.

Tips & Best Practices geïntegreerd in digitale rapportage