5 belangrijke trends voor HR en organisaties in 2022

Marlies Pellikaan

Terwijl de situatie rond COVID-19 onduidelijk blijft, zal de trend in de richting van hybride werken zich doorzetten. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de kerntaken van HR, zoals werving en selectie, onboarding en medewerkersbevlogenheid.

5 belangrijke trends voor HR en organisaties in 2022

Maar het is belangrijk dat we niet de andere uitdagingen uit het oog verliezen die belangrijk zijn voor HR-afdelingen en hun organisaties. De pandemie heeft op de een of andere manier gevolgen voor al deze uitdagingen, maar we kunnen die overwinnen met een HR-strategie die medewerkers meer mogelijkheden biedt en zelfredzamer maakt door hen onderdeel te maken van de positieve verandering binnen de organisatie.

In dit artikel vertellen we wat experts te zeggen hebben over de komende uitdagingen voor HR en beschrijven we het belang van een feedbackstrategie om die uitdagingen te overwinnen. Bovendien zetten we de vijf belangrijkste trends voor 2022 op een rijtje, gebaseerd op onze gesprekken met HR-managers en CHRO’s in Europa en ver daarbuiten.

HR in 2022: wat kunnen we verwachten?

Er zijn allerlei trends die het komende jaar zullen bepalen. Daartoe behoren ook de verschillen van inzicht tussen werkgevers en werknemers over welke factoren de productiviteit en creativiteit het meest bevorderen. Over het algemeen beseffen veel werkgevers nog altijd niet dat veel medewerkers graag evenveel aandacht voor hun welzijn en bevlogenheid willen zien als voor hun salaris.

Verder zullen HR-taken meer en meer gedecentraliseerd worden, wat inhoudt dat managers van afzonderlijke teams en vestigingen zelf vaardigheden moeten gaan ontwikkelen die traditioneel voorbehouden waren aan HR. Denk bijvoorbeeld aan mentorschap en monitoring van skillsets.

Dit is iets wat ons is opgevallen in onze gesprekken met klanten van Effectory. Managers houden steeds vaker pulse surveys en thematische enquêtes om de cyclus van feedback en respons korter en effectiever te maken.

Volgens Human Resources Today is People Analytics een van de trends die in 2022 nog meer op stoom zullen komen. Daar zijn wij het helemaal mee eens. We komen er nog op terug wanneer we het over HR en data hebben.

Daarnaast noemt Human Resources Today ook AI en machine learning als technologieën die veel invloed zullen hebben op de HR-wereld. Deze technologieën zijn nog betrekkelijk jong, maar de kans is groot dat ze in de een of andere vorm zullen worden ingezet voor taken zoals het stroomlijnen van recruitingprocessen en het uitvoeren van repetitieve administratieve taken.

In de Top 5 Priorities for HR Leaders in 2022 geeft Gartner een overzicht van hun research naar de uitdagingen van morgen. Tot deze uitdagingen behoren:

 • Organisatieontwerp en verandermanagement
 • Leiderschap en potentieel: nu en morgen

Verderop belichten we enkele interessante uitkomsten van het onderzoek van Gartner.

Wat is de rol van medewerkersfeedback in 2022?

In een recent rapport The HR 2022 Outlook meldt EngageRocket: “Het is nu aan HR om het tij te keren en toekomstgerichte strategieën te ontwikkelen die de medewerker onmiskenbaar centraal stellen”.

De inzet van personeelsfeedback om veranderingen in de organisatie teweeg te brengen, leidt aantoonbaar tot hogere productiviteit en meer bevlogenheid. Medewerkers staan in de frontlinie van de organisatie en weten wat nu al goed gaat en wat nog moet worden verbeterd om de bedrijfsvoering van de organisatie te optimaliseren.

Effectory wil HR-managers helpen hun organisatie toekomstbestendig te maken, door een platform voor personeelsfeedback en People Analytics beschikbaar te stellen met:

 • Privacy, anonimiteit en beveiliging op het hoogste niveau
 • Een intuïtieve, tijdbesparende interface
 • Wetenschappelijk gevalideerde vragen
 • Functies om de resultaten van verschillende teams in de tijd te vergelijken
 • Benchmarks per sector voor vergelijking van resultaten

Dankzij een complete feedbackstrategie kunnen HR-managers en de C-suite datagestuurde beslissingen nemen om de bevlogenheid van hun medewerkers effectief te verbeteren. Hiermee hebben organisaties alle tools in handen om de uitdagingen van 2022 het hoofd te bieden.

Hybride werken is het nieuwe normaal

Hoe bereid je jouw organisatie voor op de komende veranderingen? Afstemming op de behoeften van jouw medewerkers is essentieel.

download

De 5 grote HR-trends voor 2022

Welke trends staan volgens ons de komende 12 maanden op de agenda?

Personeelsbehoud

Volgens Gartner noemt 64% van de HR-leiders “groei van de business” als een van hun 3 belangrijkste prioriteiten voor 2022. Maar ondertussen maakt 48% zich grote zorgen over het personeelsverloop en gaat het in de media steeds vaker over ‘The Great Resignation’.

Organisaties kunnen kan niet verder groeien als ze constant moeten vechten tegen personeelsverloop. Daarom is personeelsbehoud zo belangrijk.

Om de retentie te ondersteunen, zullen werkgevers hun recruitment moeten verbeteren door te werken aan een sterker werkgeversmerk – bijvoorbeeld door te pronken met een World-class Workplace-award. Bovendien moeten ze zorgen voor effectieve onboarding- en offboardingprocessen. HR moet goed op de hoogte zijn van de complete employee experience, zodat ze veelvoorkomende problemen kunnen aanpakken zodra ze zich voordoen.

Welzijn van medewerkers

Na bijna twee jaar onophoudelijke ontwrichting is vermoeidheid een factor geworden die sterk bijdraagt aan het personeelsverloop en een afnemende bevlogenheid.

Werkgevers moeten naar hun werknemers luisteren en maatregelen nemen om voor hun mensen te zorgen. Deze maatregelen moeten uitgaan van de behoeften die medewerkers zélf kenbaar maken. Als werkgevers hun beste talenten willen behouden en hun personeel bevlogen en enthousiast willen houden, kunnen ze zich niet langer veroorloven dat ze hun personeel negeren.

Diversiteit

Uit onderzoek van Glassdoor blijkt dat 76% van de werknemers en werkzoekenden een divers personeelsbestand belangrijk vindt wanneer ze werkgevers en werkaanbiedingen beoordelen. En 37% wil niet solliciteren bij een bedrijf dat negatieve tevredenheidsscores heeft onder mensen van kleur.

Aanpassingen in recruitmentprocessen kunnen hierbij helpen, maar ook inzicht in de huidige status van de inclusiviteit bij de werkgever. Werkgevers die doorlopend feedback van diverse medewerkers verzamelen via een reeks enquêtes, kunnen hun beleid baseren op objectieve metingen in plaats van persoonlijke opvattingen of indrukken.

Voor sommige bedrijven is de weg naar een diverse en gastvrije werkplek eerder een marathon dan een sprint. Om te zorgen dat deze transformatie soepel verloopt, moeten werkgevers eerst weten waar ze vandaag staan, zodat ze morgen op een objectieve manier kunnen meten hoe effectief hun inspanningen zijn.

People Analytics

In onze gesprekken met klanten horen we vaak dat de kernscores op het Effectory-platform, zoals de mate van bevlogenheid van medewerkers, nuttige maatstaven zijn voor stakeholders die de kwaliteit van het management van een organisatie willen meten.

Sinds de corona-uitbraak is de waarde van HR voor de bedrijfsontwikkeling onmiskenbaar. Tegenwoordig maken sommige CHRO’s zelfs deel uit van de C-suite. Maar HR heeft betrouwbare data nodig die in de loop van de tijd vergeleken kunnen worden, niet alleen om de effectiviteit van de HR-programma’s aan te tonen maar ook om te laten zien hoe de strategieën en processen van HR de organisatie helpen om succesvol te zijn en zich doorlopend verder te verbeteren.

Vaardigheden en ontwikkeling

Uit eigen data van Effectory blijkt dat werknemers die vinden dat ze voldoende worden opgeleid, gemiddeld 27% meer bevlogen zijn dan hun minder geschoolde collega’s. Dit is een belangrijk gegeven, want een hoge bevlogenheid verbetert het personeelsbehoud met 38% en de prestaties met 26%.

Volgens Gartner is er sinds 2018 een jaarlijkse toename van 6,3% geweest in de vaardigheidseisen voor functies in IT, financiën en sales. Maar vaak weet het management niet welke vaardigheden hun werknemers missen.

Om te weten welke competenties en vaardigheden in een team of een organisatie versterkt moeten worden, is het belangrijk de medewerkers zelf te vragen welke vaardigheden ze nog missen. Voor een goede opleiding zijn vaak helemaal geen hoge kapitaalsinvesteringen nodig. Collegiale begeleiding tussen werknemers met verschillende taken, vaardigheden en verantwoordelijkheden kan ook heel goed helpen om te zorgen dat mensen zich de vereiste competenties eigen maken.

Rapport: Hoe HR zakelijk succes kan aanjagen

HR kan zakelijk succes aanjagen met een luistercultuur. Lees hoe in het rapport van Effectory.

Download

Wees voorbereid op 2022

Dit zijn onze 5 trends voor HR en het bedrijfsleven in 2022:

 • Personeelsbehoud
 • Welzijn van medewerkers
 • Diversiteit
 • People Analytics
 • Vaardigheden en ontwikkeling

De coronamaatregelen zullen op verschillende manieren doorwerken in deze thema’s. Als een organisatie geen effectief beleid voor hybride werken heeft om de medewerkers te ondersteunen wanneer ze thuis werken, heeft dit gevolgen voor het personeelsverloop. En sommige medewerkers krijgen last van geestelijke gezondheidsproblemen en burnout-klachten omdat ze de collegiale kantooromgeving missen en te veel thuis zijn.

Deze problemen zijn te voorkomen door de vinger aan de pols te houden met regelmatige pulse surveys. Dankzij personeelsfeedback kunnen HR en het management doeltreffend beleid en strategieën formuleren aan de hand van de zorgen, de inzichten en de wijsheid die binnen de organisatie aanwezig zijn. Als het beleid mede wordt bepaald door personeelsfeedback, zullen medewerkers eerder een gevoel van eigenaarschap en trots ervaren, niet alleen binnen hun eigen werk maar ook binnen de organisatie als geheel.

Ontdek hoe je de uitdagingen van 2022 kunt overwinnen met een strategie voor medewerkersfeedback die specifiek is afgestemd op de behoeften en doelstellingen van jouw organisatie. Neem vandaag nog contact op met een van onze consultants.

Ontdek alles over onze oplossingen in de demo

Wil je meer weten én zien van onze feedbacktools? Vraag een demo aan.

Aanvragen