De belangrijkste employee listening lessen uit 2020

Guido Heezen

Voor elke sector en elke organisatie pakte de coronacrisis dit jaar anders uit. Dat blijkt uit Effectory-pulses onder 556.161 Europese medewerkers tussen maart en november 2020, in vergelijking met het jaar daarvoor.

De belangrijkste employee listening lessen uit 2020

Afhankelijk van de omstandigheden waaronder medewerkers werkten – in de frontlinie, op locatie of op afstand, de sector waarin hun organisatie actief was en de mate van winstgevendheid van hun organisatie, bleken de scores op allerlei aspecten van de medewerkerservaring soms sterk te verschillen.

Concrete aanknopingspunten voor actie

De resultaten laten zien dat gerichte pulsemetingen kritieke informatie kunnen opleveren over ingrijpende veranderingen in de medewerkerservaring, bijvoorbeeld op het vlak van prestatievermogen of bevlogenheid. Pulses bieden daardoor concrete aanknopingspunten om werkprocessen gericht te verbeteren op sleutelpunten binnen de organisatie.

1. Grote verschillen tussen werken in de frontlinie, op locatie of op afstand

De coronacrisis had binnen elke sector en bij elke organisatie andere effecten op alle aspecten van de medewerkerservaring. Ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingsinstellingen en thuiszorgorganisaties kampten het hele jaar in de frontlinie met grote personeelstekorten. Overbelaste zorgmedewerkers deden wat ze konden om te blijven presteren, zich bewust van hun essentiële functie.

de-belangrijkste-employee-listening-lessen-uit-2020-1.png

In het onderwijs moesten leerkrachten en docenten onder lastige omstandigheden leerlingen proberen te blijven motiveren. Daarnaast hadden veel organisaties te maken met een andere grote verandering: hun medewerkers werden massaal afstandswerkers. Niet altijd wisten zij wat er van hen op afstand verwacht werd, konden ze goed samenwerken met collega’s of vonden voldoende tijd voor herstel.

de-belangrijkste-employee-listening-lessen-uit-2020-2.png

 

Effectory COVID-19 Workforce Pulse

Gebruik de korte scan om te zien hoe het met je medewerkers gaat. Blijf in contact, ongeacht de afstand. Luisteren naar medewerkers is belangrijker dan ooit!

Meer informatie

2. Grote verschillen tussen sectoren

Voor de medewerkerservaring bleek het ook veel uit te maken of hun organisatie geconfronteerd werd met een sterk teruglopende vraag, of juist groeide. In de online sector moest heel 2020 een stroom van nieuwe collega’s worden ingewerkt en in lijn worden gebracht  met de organisatiedoelen.

Ook in andere sectoren die onze maatschappij draaiende houden – zoals de landbouw, productie, industrie, logistiek, energie, telecom, transport en de retail – voelden mensen meer dan ooit hoe essentieel hun werk was.

de-belangrijkste-employee-listening-lessen-uit-2020-3.png

3. De bevlogenheid bleef in veel sectoren grotendeels op peil

de-belangrijkste-employee-listening-lessen-uit-2020-4.png

Medewerkers bewogen in 2020 met alle veranderingen mee, zo goed en kwaad als het ging. Als hun organisatie de crisis goed managede, voldoende oog had voor hun belangen, de troepen bekwaam hergroepeerde, een aantrekkelijk nieuw gezamenlijk doel formuleerde en de winstgevendheid in stand hield of zelfs omhoog bracht, liep de bevlogenheid van medewerkers vaak weinig kleerscheuren op. Soms steeg die zelfs.

4. Goed crisismanagement en contact met medewerkers is cruciaal

Als organisaties niet snel genoeg een nieuwe koers konden bepalen die werkte, misschien ook omdat de uitdagingen binnen hun sector of niche te groot waren, konden medewerkers uit het lood geslagen zijn, mentaal zijn afgehaakt, ronduit boos of verdrietig zijn.

de-belangrijkste-employee-listening-lessen-uit-2020-6.png

In tijden van chaos, als leiders brandje na brandje blussen, als prioriteiten elke week wijzigen, kunnen medewerkers in stilte het vertrouwen in hun management verliezen. Terwijl de directie denkt dat iedereen met man en macht werkt aan het overeind houden van de organisatie, vragen medewerkers zich af wat hun rol is. Ze vertellen niet meer waar ze tegenaan lopen. Ze delen geen ideeën voor verbetering. Ze gooien in stilte het bijltje erbij neer.

5. Ook 2021 zal verandering brengen

In 2021 gaat er opnieuw veel gebeuren. Ten eerste is er die stip aan de horizon – de belofte van grootschalige vaccinaties en een terugkeer naar ons normale leven. Ten tweede zal er opnieuw verandering zijn.

Maar als we iets hebben geleerd in 2020, is het dat niemand de toekomst kan voorspellen. Ook in het nieuwe jaar zal het daarom cruciaal zijn om te weten hoe het met medewerkers gaat en wat ze nodig hebben om optimaal te presteren.

6. De vraag naar pulse surveys neemt toe

In 2020 hebben we de populariteit van pulses zien stijgen. Veel organisaties maakten voor het eerst kennis met de kracht van continu luisteren. Ze ondervonden dat je zo onder alle omstandigheden snel en flexibel op alle nieuwe ontwikkelingen kunt inspelen, of die nu van binnen of van buiten komen. De scope en focus van pulses kan daarbij sterk verschillen.

Door optimaal gebruik te maken van alle mogelijkheden binnen je feedbacklandschap, kun je jezelf als organisatie op kritieke momenten herpakken, je medewerkers maximaal motiveren en werkelijk duurzame groei realiseren.

Meld je aan voor onze gratis webinars!

Gratis webinars met Effectory’s HRLab serie. Meld je aan en we houden je op de hoogte van de aankomende events.

Aanmelden