De facility manager in de spagaat

Annette Capelle

De rol van de facility manager bevindt zich in de spagaat: hoe kunt u enerzijds kosten besparen en anderzijds de gewenste kwaliteit leveren? Organisaties zien zich genoodzaakt om processen en faciliteiten te centraliseren om zo kosten te besparen. Hierdoor neemt de afstand tussen het facility management en de primaire organisatie af. Hoe zorgt u als facility manager toch voor een hoge interne klanttevredenheid?

Hoe kun je voldoen aan de alsmaar hoger wordende verwachtingen ten aanzien van de kwaliteit van faciliteiten, diensten en middelen en tegelijkertijd bijdragen aan een duurzame samenleving?

De problematiek voor facility managers

De problematiek voor facility managers wordt als volgt omschreven door Wim Pullen en Theo van der Voordt in vaktijdschrift van Facility Management Nederland (FMI 7-8): “Hoe ga je om met de verschillende eisen van interne en externe klanten en maatschappelijke waarden? Hoe kun je voldoen aan de alsmaar hoger wordende verwachtingen ten aanzien van de kwaliteit van faciliteiten, diensten en middelen, de gevraagde snelheid van leveren, gunstige prijst/kwaliteitsverhouding, bijdragen aan een duurzame samenleving? De bottom line lijkt te liggen bij de primaire taken van facility management: het faciliteren van het primaire proces. Maar wie is je primaire klant? De individuele medewerker, het management of de maatschappij?”

Richt u op de interne klanten

Onze visie? Het succes van een organisatie begint bij het optimaal presteren van de eigen interne organisatie. Pas als het intern lekker loopt, kun je als organisatie pas écht klantgericht zijn. Als de individuele medewerkers prettig kunnen werken en de toegevoegde waarde van het facility management ervaren, is dat de basis voor een succesvolle organisatie. Het is van groot belang dat de facilitaire dienst weet wat er van hen verwacht wordt. Alleen door het continu monitoren wat de interne klanten verwachten en wat interne klanten ervaren, kunt u als facility manager goed anticiperen. Laat uw interne klanten aan het woord. Zo levert u als facilitaire dienst daadwerkelijk toegevoegde waarde.

De prestaties van de facilitaire dienst helder in kaart

Het intern klantenonderzoek van Effectory brengt de prestaties van de facilitaire dienst helder in kaart. U krijgt objectieve feedback vanuit de interne klanten. Zo krijgt u de juiste management informatie. Met de resultaten van het onderzoek zet u de interne organisatie op scherp en maakt u uw organisatie efficiënter.

Een intern klantenonderzoek alléén leidt niet tot verbetering. Het inbedden van het onderzoek in uw organisatie verdient de meeste aandacht. Wij zorgen dat alle medewerkers van de facilitaire dienst de juiste informatie krijgen zo kunnen zij hun werk optimaal doen. We zorgen daarom voor een prikkelend onderzoek en zeer heldere, laagdrempelige rapportages waar iedereen direct mee uit de voeten kan. Alleen zo weet u dat u daadwerkelijk verbeteringen realiseert.

Wilt u diepgaander praten over het verbeteren van facility management? Neem dan contact op met onze adviseurs via 020 30 50 102.