Een inspirerend voorbeeld van sociale innovatie door Bevolkingsonderzoek Zuid

Anoek Neele

In de afgelopen twee jaar heeft Bevolkingsonderzoek Zuid meerdere onderzoeken uitgevoerd. Naast het evalueren van een reorganisatie en het uitvoeren van een medewerkersonderzoek, werden er beleidsmiddagen georganiseerd. Het managementteam van Bevolkingsonderzoek Zuid kwam met het idee om alle waardevolle input uit de onderzoeken te bundelen. Om vervolgens de medewerkers te vragen hoe hier nu mee verder te gaan. 

Een inspirerend voorbeeld van sociale innovatie door Bevolkingsonderzoek Zuid

De ambitie van Bevolkingsonderzoek Zuid

Na grondige analyse van alle onderzoeken door Anke Valent, zorgconsultant bij Effectory, kwam er één duidelijke boodschap naar voren: Het gaat goed bij Bevolkingsonderzoek Zuid. Een aantal positieve punten lopen als een rode draad door alle onderzoeken heen, namelijk de helderheid van de rol van de bestuurder, de betrokkenheid en bevlogenheid van medewerkers en de hoge cliënttevredenheid. ’Waarom dan nog aan de slag gaan?’, zult u denken. Omdat Bevolkingsonderzoek Zuid, een werkgever die in de top tien van de Beste Werkgevers van Nederland staat, wil blijven werken aan verbetering. ‘Van goed, naar beter’.

Een inspirerend voorbeeld van sociale innovatie

Alle drie de onderzoeken toonden een aantal overkoepelende thema’s die haakjes boden voor deze ontwikkelstap. Denk hierbij aan de wijze van besluitvorming en het op de kaart zetten van Bevolkingsonderzoek Zuid. In een klassieke organisatie zou het managementteam wellicht de thema’s hebben geprioriteerd en een plan van aanpak hebben bedacht. Maar dat past niet bij Bevolkingsonderzoek Zuid. Het managementteam wierp er een strategische blik op: Wat is in lijn met onze richting? Wat wijkt teveel af? Daarna werd een multidisciplinaire groep medewerkers geformeerd. Aan hen werd gevraagd te prioriteren, de gekozen prioriteiten invulling te geven en hierover te adviseren aan het managementteam. Door middel van deze vorm van sociale innovatie hadden de medewerkers zowel invloed op het ‘WAT’ als het ‘HOE’.

Sociale veiligheid

Dat deze vorm van sociale innovatie binnen Bevolkingsgroep Zuid succesvol werd toegepast, werd pas echt goed zichtbaar toen de medewerkers hun adviespunten presenteerden aan Mark Steinbusch, bestuurder van Bevolkingsonderzoek Zuid. Er ontstond een waardevolle dialoog, waarbij ideeën direct werden omarmd en soms openlijk in twijfel werden getrokken. De dialoog hierover bracht de medewerkers én bestuurder nieuwe inzichten. Er was zelfs zo’n mate van sociale veiligheid, dat de medewerkers van Bevolkingsonderzoek Zuid de onderdelen van de structuur van de organisatie openlijk in twijfel trokken. Wat goed is, want: Als je écht sociaal wilt innoveren, dan is het prettig als ook lastigere onderwerpen (zoals: hebben we die functies nog wel nodig), ter sprake gebracht mogen worden.

Tot slot

Het managementteam is op dit moment bezig met het integreren van de adviespunten in de beleidsplannen. Ze denken er over om een vervolg te organiseren met deze groep medewerkers, die hen positief verrasten met al hun ideeën. De medewerkers, die het managementteam van Bevolkingsonderzoek Zuid geadviseerd hebben, hebben zelf de taak om hun collega’s te informeren over de uitkomst.  Als dat geen inspirerende voorbeeld van sociale innovatie is?