Goed crisismanagement cruciaal voor productiviteit tijdens coronacrisis

Marlies Pellikaan

Medewerkers die tevreden zijn over de manier waarop hun organisatie de situatie rondom COVID-19 managet, kunnen 28 procent beter presteren. Dat blijkt uit onderzoek door Effectory onder 123.000 medewerkers in Europa.

Goed crisismanagement cruciaal voor productiviteit tijdens coronacrisis

Welke lessen kunnen we leren uit de ervaringen van medewerkers tijdens de periode van de eerste golf van coronabesmettingen? We delen graag de inzichten die 123.000 medewerkers gaven op Effectory’s COVID-19 Workforce Pulses tussen eind maart en begin juni 2020.

Positieve effecten van goed crisismanagement

Medewerkers die tevreden zijn over hoe het crisismanagement van hun organisatie, kunnen beter presteren en krijgen meer werk gedaan. Ook voelen ze zich zekerder over de toekomst van hun organisatie.  

“Als een organisatie sterk leiderschap toont in tijden van crisis, kan een gevoel van saamhorigheid ontstaan”, zegt CPO en innovatiestrateeg Merel van der Lei van Effectory. “Medewerkers denken dan: wij gaan met z’n allen deze situatie overwinnen. Dat geeft ze de motivatie om zich in te zetten en een goede prestatie te leveren.”

Bedrijfscontinuïteit

Organisaties krijgen met de COVID-19 Workforce Pulse snel inzicht in kritieke indicatoren. Van der Lei: “Medewerkers beantwoorden steeds automatisch dezelfde zeven essentiële vragen. Zo kunnen organisaties snel ingrijpen, als dat moet.”

De vragen gaan over het crisismanagement, het prestatievermogen van medewerkers, hun vertrouwen in de organisatie en de bedrijfscontinuïteit. Ook zijn er drie vragen over hun welzijn.

Inzicht in de ontwikkeling van kritieke indicatoren

Van der Lei: “Organisaties die de pulses periodiek uitvoeren, ontdekken bovendien trends.” Zo daalde het vertrouwen van medewerkers in de toekomst van hun organisatie tussen half april en eind mei met meer dan zes procent en steeg daarna weer.

Reageren, reflecteren en versnellen

Om in elke fase exact de juiste informatie te verzamelen, kunnen organisaties in elke nieuwe pulse een ander accent kiezen. Er is een ‘Reageren’-vragenset, die organisaties helpt om in contact te blijven met hun medewerkers terwijl ze als organisatie reageren op een nieuwe situatie. De Reflecteren-vragenset helpt organisaties bij het nadenken over en voorbereiden op toekomstige situaties. Met de Versnellen-set vragen organisaties hun medewerkers naar ideeën voor innovatieve business modellen, nieuwe organisatiestructuren en samenwerkingsvormen. Zo creëren ze een duurzaam wendbare organisatie.

Snel reageren

Door continu te meten kunnen organisaties sneller reageren in nieuwe situaties.

Van der Lei: “Als er een tweede golf van coronabesmettingen komt, dan zijn organisaties die dit voorjaar pulses hebben gedaan, waarschijnlijk al beter voorbereid. Uit de feedback uit de eerste golf weten ze wat hun medewerkers belangrijk vinden. Dat geeft hen de kans om snel de juiste maatregelen te nemen.”

Bevlogenheid heeft tijdens crisis minder effect op prestaties

“Onder normale omstandigheden presteren bevlogen medewerkers beter, omdat de inhoud van hun werk hen motiveert om aan de slag te gaan”, zegt organisatiepsycholoog en people analytics onderzoeker Baran Metin van Effectory. “De Corona-crisis betekende echter een grote verandering in de manier waarop medewerkers hun werk ervaren. Juist de factoren die volgens de zelfbeschikkingstheorie van Deci en Ryan belangrijk zijn voor het onstaan van ‘autonome’ motivatie zijn vaak minder aanwezig bij werken op afstand: een gevoel van controle over je omgeving, een gevoel van verbondenheid met die zelfde omgeving en het gevoel dat je een betekenisvolle bijdrage kunt leveren.”

Daardoor heeft goed leiderschap (het crisismanagement), voldoende autonomie (de juiste technische middelen) en een goede samenwerking met collega’s (ook op afstand) tijdens de coronacrisis een grotere invloed op de bevlogenheid van medewerkers dan anders. “Dat geeft aan hoe belangrijk het is om te weten hoe medewerkers op afstand hun werk ervaren en wat de organisatie kan doen om hun welzijn en prestaties te verhogen.”

Van der Lei: “Toch blijft bevlogenheid belangrijk. Als je die als organisatie hoog kunt houden, juist nu, sta je er sterker voor.” Dat geldt zeker op de langere termijn: “Tijdens crises vinden mensen het minder erg om werk te doen waar ze op een ander moment minder snel van ‘aan’ gaan. Ze werken omdat ze de organisatie willen helpen én hun werk willen houden. Ze doen dat bovendien samen met hun collega’s. Dan accepteer je wel dat je je werk tijdelijk net iets minder leuk vindt. Maar als deze situatie te lang duurt, neemt de motivatie af en nemen de irritaties en stress toe. Om dan talent binnenshuis te houden, moeten organisaties echt aan de slag en (weer) investeren in wat mensen drijft.”

Effectory COVID-19 Workforce Pulse

Gebruik de korte scan om te zien hoe het met je medewerkers gaat. Blijf in contact, ongeacht de afstand. Luisteren naar medewerkers is belangrijker dan ooit!

Meer informatie