Hybride werken is de sleutel tot succes

Marlies Pellikaan

De pandemie heeft de verwachtingen die medewerkers over hun werk hebben fundamenteel veranderd. Het is zeer waarschijnlijk dat medewerkers na COVID de flexibiliteit willen behouden om thuis of op kantoor te werken – het hybride werkmodel.

Hybride werken is de sleutel tot succes

De New York Times schreef het volgende over hybride werken: “Werkgevers hopen medewerkers de flexibiliteit en focus van thuiswerken te kunnen bieden zonder de persoonlijke contacten die bij het kantoorleven horen op te offeren.”

In ons nieuwe whitepaper Hybride werken is het nieuwe normaal: hoe bereid je je organisatie voor op de komende veranderingen? wordt beschreven hoe werkomstandigheden transformeren. Het bevat alles wat managers en organisaties moeten weten bij het opzetten van een hybride werkmodel voor hun medewerkers.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • wat het hybride werkmodel is
  • de voordelen van regelmatig thuiswerken voor medewerkers
  • hoe hybride werken positief kan uitpakken voor elke organisatie
  • te vermijden valkuilen

Het is de missie van Effectory om overal waar mogelijk de bevlogenheid van medewerkers te vergroten. We hebben zelf het hybride werkmodel omarmd en plukken daar de vruchten van. Een van de belangrijke taken in dit nieuwe model is uiteraard contact te houden met medewerkers en te verzekeren dat ze zich gehoord voelen. Dat gaat het beste door middel van een relevante en goed uitgevoerde strategie voor continu luisteren.

Als organisaties dit nieuwe normaal omarmen, moeten ze zowel de voordelen als de uitdagingen van thuiswerken in gedachten houden.

Hybride werken is het nieuwe normaal

Hoe bereid je jouw organisatie voor op de komende veranderingen? Afstemming op de behoeften van jouw medewerkers is essentieel.

download

De drie manieren waarop hybride werken aan je organisatie ten goede komt

1. Daling van het werkverzuim met 41%

Toptalent, en dan met name kenniswerkers in ontwikkelde economieën, zal steeds vaker kiezen voor organisaties die hybride werkmodellen bieden, zodat de werkweek kan worden verdeeld tussen thuis en kantoor.

Organisaties die tegemoetkomen aan deze nieuwe behoeften van huidige en toekomstige medewerkers zullen profiteren van een toegenomen medewerkerstevredenheid. En de tevredenheid, bevlogenheid en productiviteit van medewerkers hangen allemaal sterk samen met een lager werkverzuim. Volgens onderzoek van Gallup zullen teams met een hoge bevlogenheidsscore profiteren van een daling van het werkverzuim met 41%, wat resulteert in lagere kosten voor werkgevers.

2. Verbeterd talentbehoud

Organisaties die het hybride werkmodel omarmen, worden aantrekkelijker voor talent. Daartoe behoren zowel potentiële medewerkers als talent dat al bij een organisatie werkzaam is.

Organisaties die medewerkers dergelijke flexibiliteit bieden, hebben daarmee een concurrentievoordeel. Meer dan de helft van de mensen die in 2020 door Gallup werden ondervraagd gaf aan dat ze hun huidige baan zouden opzeggen als ze die konden inwisselen voor een met flexibele werktijden.

Talentbehoud is niet alleen goed voor consistente prestaties, maar bespaart organisaties ook geld. Oxford Economics berekende dat vervanging van slechts één medewerker bedrijven het equivalent van 35.000 euro kan kosten.

In 2021 rapporteerde de Britse financiële dienstverlener Nationwide dat 57% van zijn medewerkers fulltime thuis wilde werken wanneer de COVID-19-beperkingen in het land zouden worden opgeheven. Maar liefst 90% van de medewerkers die tijdens de pandemie thuis werkten sprak bovendien de wens uit om minimaal een dag per week hybride te blijven werken.

Organisaties die deze flexibiliteit bieden, zijn een veel aantrekkelijkere werkgever voor toptalent, en laten zien dat ze om hun medewerkers geven.

3. Productiviteitstoename

Een in 2020 verschenen rapport waaraan de Wharton School en Microsoft hebben meegeschreven laat zien dat het hybride werkmodel de productiviteit heeft vergroot. Organisatieculturen die innovatie en medewerkersbevlogenheid stimuleren, hebben geen terugval in de prestaties van hun medewerkers ervaren na de ingebruikname van het hybride model.

Het rapport zegt hierover: “De overstap naar thuiswerken biedt veel onverwachte voordelen. Zo geven medewerkers en leidinggevenden aan dat de productiviteit hoog blijft, ondanks dat er extern wordt gewerkt. Het lijkt erop dat medewerkers zich thuis beter kunnen concentreren en blij zijn dat ze niet meer naar het werk hoeven te reizen, zich informeel kunnen kleden (minder tijd om zich gereed te maken voor het werk) en meer ruimte hebben om het huishouden te doen.”

Volgens hetzelfde onderzoek zegt 73% van de zakelijk leiders dat medewerkers even productief of iets productiever zijn wanneer ze binnen een hybride model werken. 10% van de zakelijk leiders zegt dat medewerkers aanzienlijk productiever zijn in het hybride model, tegenover de slechts 2% die stelt dat medewerkers aanzienlijk minder productief zijn.

Hybride werken is het nieuwe normaal

Hoe bereid je jouw organisatie voor op de komende veranderingen? Afstemming op de behoeften van jouw medewerkers is essentieel.

download

Let op het welzijn van medewerkers

Het is belangrijk te onthouden dat hybride werken enkele problemen met het welzijn van medewerkers met zich mee kan brengen. Hoewel thuiswerken vele voordelen biedt, geeft een kwart van de door Effectory ondervraagde medewerkers aan moeite te hebben met ontspannen na de werkdag. Dergelijke situaties kunnen leiden tot burn-outs en andere negatieve gevolgen. Naarmate de fysieke afstand van medewerkers toeneemt, is het belangrijker dan ooit om hun welzijn in de gaten te houden.

Omdat elke situatie anders is, is het belangrijk dat elke organisatie bekend is met de specifieke uitdagingen waar medewerkers tegenaan lopen. Een recent artikel in Forbes zegt hierover: “Als mensen geen fysieke ruimte delen, hebben ze toch effectieve manieren nodig om te kunnen samenwerken. Bij de overgang naar hybride werken mogen leidinggevenden het belang van nauwe samenwerking niet uit het oog verliezen, en er zijn praktische, realistische manieren om teams en organisaties op deze verandering voor te bereiden.”

Een van de beste voorbereidingsmethoden is om medewerkers bij het proces te betrekken door middel van een effectieve strategie voor continu luisteren. Stop met gissen, begin met luisteren. Dit helpt teams niet alleen om positieve en veelbelovende ontwikkelingen te volgen en te omarmen, maar voorkomt ook dat actuele en potentiële problemen worden genegeerd.

Meer informatie over hybride werken

Ons nieuwe whitepaper ‘Hybride werken is het nieuwe normaal‘ biedt veel stof tot nadenken. Informeer je en bereid je voor op de komende veranderingen. Effectory staat klaar om je te helpen bij je succesvolle overgang naar een hybride werkmodel.

Ontdek alles over onze oplossingen in de demo

Wil je meer weten én zien van onze feedbacktools? Vraag een demo aan.

Aanvragen