Heeft u al aan uw meetverplichting voldaan?

De Nederlandse gezondheidszorg behoort tot de beste ter wereld als het gaat om kwaliteit en toegankelijkheid. Echter, als gevolg van de vergrijzing, de medisch-technologische ontwikkelingen en onze veranderende maatschappij stijgen de zorguitgaven fors. In de huidige tijden van bezuinigingen, is het onvermijdelijk dat er kritisch wordt gekeken naar onze zorguitgaven. Tegelijkertijd willen we de toegankelijkheid en de kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg behouden én verder verbeteren. Een pittige opgave.

Om de transparantie en kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren, is het belangrijk dat de ervaringen van patiënten en cliënten inzichtelijk worden gemaakt. Hiervoor is een algemene, landelijke meetstandaard ontwikkeld: de CQ-index (Consumer Quality Index) of CQI. Met de CQ-index is het mogelijk om met een standaard wetenschappelijk getoetste vragenlijst, die volledig gericht is op specifieke zorgbranches, de kwaliteit van de zorg vanuit cliënten- en patiëntenperspectief te meten. Bovendien worden met behulp van CQ-index metingen kwaliteitsverschillen tussen zorgaanbieders in kaart gebracht.

Heeft u al aan uw meetverplichting voldaan?

Voor een aantal branches in de zorg geldt een jaarlijkse of tweejaarlijkse meetverplichting. Voldoen zorginstellingen niet aan deze meetverplichting of aan de kwaliteitseisen van zorgkantoren, dan lopen zij het risico gekort te worden. Het is dus essentieel voor zorginstellingen om te weten hoe cliënten hun dienstverlening ervaren en continu te werken aan de kwaliteit van de door hen geleverde zorg.

Effectory CQ geaccrediteerd

Effectory werkt voor cliëntenonderzoek samen met Bosscher & de Witte (B&W) voor mondelinge bevraging. Samen kunnen wij alle typen CQ-index metingen uitvoeren. Effectory en B&W zijn beide geaccrediteerd door het CKZ (nu CVZ) om grootschalige CQ-index metingen uit te voeren.

Een standaard CQI onderzoek op maat?!

Omdat zorginstellingen ook een eigen informatiebehoefte en cultuur hebben, is standaardisering niet altijd wenselijk. Denk bijvoorbeeld aan antroposofische zorgaanbieders, voor wie het van belang kan zijn om te toetsen in hoeverre hun gedachtengoed voldoende wordt uitgedragen. Om die reden zoekt Effectory samen met zorginstellingen naar een optimale oplossing voor het uitvoeren van een CQI onderzoek, waarmee eigen specifieke stuurinformatie wordt verkregen én tegelijkertijd voldaan wordt aan de externe verplichting en verantwoording. Effectory biedt met het zogenaamde CQI+ onderzoek de mogelijkheid een standaard CQ-index onderzoek uit te breiden met verschillende aanvullende opties. Door extra vragen toe te voegen, uw doelgroep uit te breiden met andere typen cliënten of uw rapportages te verbijzonderen naar ieder gewenst niveau (locatie, regio of instelling als geheel).

CQ-index: kompas of kwelling?

Met het CQI+ onderzoek ontvangen zorginstellingen hierdoor meer strategische en volledige informatie, terwijl tegelijkertijd voldaan wordt aan de meetverplichting.