Hoe vertrouwen intern tot externe slagkracht leidt

Sam van Diemen

Talloze organisaties hebben de afgelopen jaren, volgens hun eigen inzichten, onder de maat gepresteerd. De focus was veelal sterk intern gericht, met reorganisaties of ander soort organisatieveranderingen als veelgenoemd argument. Een transitie van een interne naar meer externe focus is essentieel om als organisatie toekomstbestendig te zijn. Wanneer directie en medewerkers gezamenlijk de kansen hiertoe vaststellen en benutten, is dit een boost voor het vertrouwen, de stabiliteit en toekomstbestendigheid van een organisatie.

Vraag uw gratis rapport aan

Het verborgen potentieel van werkend Nederland

In dit rapport hebben wij de grootste HR-benchmark van Nederland tegen het licht gehouden en de bevindingen samengebundeld.Bent u geïnteresseerd?

Download uw exemplaar

Top-down veranderen

Een veel gekozen route is om als directie de knelpunten organisatie-breed grofweg vast te stellen, veranderingen aan te kondigen en erop aansturen dat medewerkers hiermee aan de slag gaan. Deze route stuit doorgaans op flink wat weerstand. De als snel bedoelde aanpassingen veranderen in een tijdrovend traject. Het ontbreekt hier aan draagvlak bij de medewerkers, terwijl juist dat essentieel is om effectief te verbeteren. 

Draagvlak

Draagvlak realiseert u op vrij eenvoudige wijze: maak medewerkers in een vroeg stadium deelgenoot van de doelstellingen van de organisatie en laat hen meedenken over wat er nodig is om deze doelstellingen te behalen.

Nederlandse organisaties benutten sociale innovatiekracht nauwelijks

Met een duidelijke richting en afgebakende kaders is het zinvol om iedereen vanuit zijn eigen scope (eigen werkzaamheden, afdeling/ team, blik op de organisatie) uit te vragen over de kansen en uitdagingen die er zijn. Zo werkt u samen aan een nog succesvollere organisatie. Een organisatie waar iedereen graag deel van wil uitmaken, het individu goed tot zijn recht komt, waar medewerkers actief bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen, waar de klant centraal staat én die – mede daardoor – succesvol is. 

Platform voor verbetering

Een medewerkersonderzoek is een vertrouwd instrument om informatie te vergaren over het functioneren van je organisatie. In de traditionele opzet richten deze onderzoeken zich meer op ‘wat te verbeteren’ en minder op ‘hoe dat te doen’, waarbij het concretiseren van de verbeterpunten in een later stadium plaatsvindt.  

Verbeteronderzoek

De moderne variant van medewerkersonderzoeken, het zogenaamde verbeteronderzoek, richt zich op het kwalificeren van sterktes, zwaktes en kansen. Medewerkers spreken zich uit over voor de organisatie belangrijke thema’s. Zij geven concreet aan wat er voor nodig is om de ideale situatie te bereiken.

Samen effectief en efficiënt verbeteren

Medewerkers worden geprikkeld om hun kijk op werk, team en organisatie oplossingsgericht te verwoorden. Daarbij wordt een appèl gedaan op hun betrokkenheid. Het spreekt de verantwoordelijkheid aan die zij zelf hebben om te helpen verbeteren. Het verbindt werkbare oplossingsrichtingen aan bestaande aandachtspunten en slaat zo twee vliegen in één klap. Er kan direct actie worden ondernomen op zowel team- als organisatieniveau. De verbeterpunten worden opgepakt en vinden herkenning bij medewerkers, waardoor zij bereid zijn om hun aandeel te nemen in de realisatie hiervan. Door vertrouwen en inspraak te beleggen bij uw medewerkers, is de belangrijkste stap gezet naar een organisatie met in- en externe slagkracht.