Medewerkers in de VVT-sector zijn fitter en ervaren meer werkplezier

Medewerkers werkzaam voor VVT-instellingen scoren met een 8,0 hoger op werkplezier, dan andere zorgorganisaties (7,9). Ook op fitheid wordt met een 7,4 hoger gescoord in vergelijking tot andere zorgorganisaties (7,1).

Duurzame inzetbaarheid

Bovenstaande scores zijn zeer positief te noemen, omdat het belangrijke aspecten zijn die bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de verschillende wensen en omstandigheden in de verschillende levensfasen van medewerkers. Duurzame inzetbaarheid heeft dus betrekking op medewerkers van alle leeftijden: jong én oud. En is altijd een samenspel tussen de belangen van de organisatie en de behoeften en mogelijkheden van de medewerker.

Op korte termijn wordt door bezuinigingen verlies van banen verwacht, echter op de lange termijn wordt er juist een toename van arbeid verwacht. Daarnaast zorgen de hervormingen in de zorg ervoor dat medewerkers zich dienen bij te scholen op gevraagde kennis en competenties. Hoe zorg je er als organisatie voor dat je medewerkers langer, gemotiveerder, cliëntgerichter en met een zo hoog mogelijke bevlogenheid doorwerken? Het stimuleren van duurzame inzetbaarheid is daarom een belangrijk aandachtspunt voor VVT-instellingen.

Bent u benieuwd naar meer inzichten op het gebied van werkbeleving binnen VVT-instellingen?

Vraag het branchemagazine Verpleging, Verzorging en Thuiszorg gratis aan en krijg inzicht in de werkbeleving van medewerkers in de VVT-sector. Bovendien worden de opvallendste resultaten besproken op de thema’s goed werkgeverschap, betrokkenheidbevlogenheidzelfsturing, baanzekerheid, cliëntgerichtheid en duurzame inzetbaarheid.

» Vraag gratis het Branchemagazine Verpleging, Verzorging en Thuiszorg aan