Het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis

“Wij willen graag dat medewerkers zelf actief nadenken hoe zaken slimmer en klantgerichter kunnen worden aangepakt. Hiervoor is inzicht in hun tevredenheid, motivatie en veranderingsbereidheid van groot belang.

Het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis

Alma Groothedde (HRM Beleidsadviseur Zuwe Hofpoort Ziekenhuis) spreekt met Peike Pleijzier over medewerkersonderzoek. Het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in Woerden biedt patiënten een professionele omgeving met moderne faciliteiten. Ruim 1.250 gemotiveerde medewerkers en vrijwilligers en 95 specialisten op ieder vakgebied, staan garant voor een betrokken, klantvriendelijke en deskundige benadering.

Ambitieuze organisatie

“Wat is de aanleiding waarom Het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis een medewerkersonderzoek heeft uitgevoerd?”, vraagt Pleijzier. Groothedde: “Het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis is een ambitieuze organisatie. Wij willen bovengemiddelde kwaliteit leveren en innovatief zijn in zorg. Wij willen onze medewerkers in staat stellen om met deze uitdagende ontwikkelingen mee te gaan. Van hen wordt niet alleen verwacht dat zij zeer betrokken zijn, maar ook dat ze zelf actief nadenken hoe zaken slimmer en klantgerichter kunnen worden aangepakt. Om dit proces goed te begeleiden is inzicht in de huidige tevredenheid, motivatie en veranderingsbereidheid van medewerkers van belang.”

Inzicht in je organisatie vanuit het perspectief van je medewerkers

Pleijzier: “Wat waren jullie doelstellingen voorafgaand aan het medewerkersonderzoek?” “Het Hofpoort Ziekenhuis wilde een gedegen inzicht in de tevredenheid, betrokkenheid en veranderingsgezindheid van onze medewerkers. Een medewerkersonderzoek zou ook concrete verbeterpunten moeten opleveren, zodat wij onze organisatie kunnen optimaliseren. Een vergelijking met de resultaten van andere ziekenhuizen is hierbij zeer relevant.”

Hoe staan medewerkers in de organisatie

“Is jullie doelstelling ook behaald?”, vraagt Pleijzier. Groothedde: “De doelstelling is zeker behaald. Onze medewerkers blijken bovengemiddeld betrokken en tevreden. Uit de X-ray analyse (een complete scan van de organisatie vanuit medewerkersperspectief zoals Effectory deze levert) blijkt dat hiermee een belangrijke voorwaarde is ingevuld om medewerkers te kunnen betrekken bij de optimalisatie van efficiency en innovatie. Het onderzoek geeft ook heldere suggesties welke knelpunten de organisatie moet aanpakken om bepaalde HR-variabelen te beïnvloeden.”

Bevestiging van de resultaten

We zijn erg nieuwsgierig naar wat het meest opvallende is geweest gedurende het traject. Groothedde: “Dat de betrokkenheid binnen onze organisatie groot is werd al vermoed. Dit gegeven kwam gedurende het hele onderzoek opvallend terug. Dit bleek bijvoorbeeld uit de bijdrage van de medewerkers, management en Raad van Bestuur bij het opstellen van de vragenlijst. Ook bij het opstellen van de verbeterplannen zijn deze drie groepen actief betrokken. We hadden een bovengemiddelde respons. En uit het onderzoek zelf bleek dat we met betrokkenheid een 8,1 scoorden.”

“Als laatste, welke verbeteringen/veranderingen worden doorgevoerd naar aanleiding van het onderzoek?” Groothedde sluit af: “Naar aanleiding van de resultaten worden er centraal en per afdeling verbeterplannen opgesteld. Het management is door Effectory getraind in het maken van verbeterplannen in samenwerking met medewerkers. Per eenheid wordt een verbeterplan opgesteld. Men is hier zojuist mee gestart.”