Samen op weg naar een betere organisatie

Lotte Slootmaekers

Feedback van medewerkers is belangrijk om als organisatie te verbeteren. Medewerkers weten vaak precies wat er beter kan in de organisatie om slimmer en/of sneller te werken. Een medewerkersonderzoek is een effectief middel om dit te verzamelen. Hoe gaat dit nu in zijn werk? De medewerkers worden vooraf geïnformeerd, het onderzoek vindt plaats, de resultaten worden gedeeld en er worden actieplannen gemaakt. Maar zijn we er dan? Is dit de manier om het maximale effect te halen uit een medewerkersonderzoek?

De resultaten van het onderzoek zijn het startpunt

Alleen een onderzoek uitvoeren is niet genoeg. Het onderzoek is een startpunt voor een verdere dialoog, geen eindpunt. Na de bekendmaking van de resultaten is het aan de teams om zelf verbeterplannen te maken. Helaas merk ik dat er er in deze fase minder aandacht is voor de communicatie over het aan de slag gaan met de resultaten. Wat wordt er organisatie breed opgepakt en hoe werken teams aan hun eigen actieplan?

Communicatieplan gericht op gehele onderzoek

Een goed communicatieplan voor, tijdens en na het onderzoek, zorgt voor een blijvende betrokkenheid van de medewerkers. Ik zie vaak bij klanten dat zij vooral bezig zijn met de voorbereiding van het onderzoek en het veldwerk. Hoe gaan we medewerkers uitnodigen, het onderzoek aankondigen en een mooie respons behalen? Wat er daarna gebeurt met de resultaten ziet men wel als de tijd daar is. Maar juist in die voorbereiding is het belangrijk om na te denken over een plan voor daarna. Een communicatieplan gericht op voor, tijdens en na de meting is daarom essentieel.

Hoe werkt dit in de praktijk?

Waar moet een organisatie aan denken bij het formuleren van een goed communicatieplan? Heel praktisch: wie zijn de verschillende doelgroepen en welke middelen zijn er tot onze beschikking. Kijk in welke etappes de resultaten gedeeld worden en sluit de communicatie hierbij aan. Ik adviseer mijn klanten zodra het management team geïnformeerd is, ook gelijk alle medewerkers te informeren over de resultaten op hoofdlijnen. Dit kan tijdens een algehele bijeenkomst zijn, maar het kan ook in de vorm van een artikel of intranet zijn of een apart magazine helemaal gericht op het medewerkersonderzoek. Daarna is het belangrijk om de opvolging groots aan te kondigen en welke stappen er gezet gaan worden. Maak hierin steeds de link met de resultaten van het medewerkersonderzoek, zodat medewerkers zien dat de acties hieruit voortkomen. Reserveer een aparte plek op intranet of in het personeelsblad hiervoor.

Natuurlijk zijn de middelen helemaal afhankelijk van het type organisatie. In deze fase gaan medewerkers zelf aan de slag met de resultaten en maken zij een actieplan. Het is daarom belangrijk dat er een communicatieplan is dat de acties ondersteunt en de hele organisatie informeert. Je creëert zo dat iedereen zich betrokken voelt bij het formuleren van de actieplannen. Samen op weg naar een betere organisatie!