Succesverhaal: Stichting Saltro

Hanne Schlaghecke

Het diagnostisch centrum Saltro heeft recentelijk grote veranderingen meegemaakt. Om deze veranderingen succesvol door te voeren is het belangrijk dat medewerkers veranderingsbereid zijn. Saltro scoort een 8,0 op dit onderwerp. Wat is hun geheim?

Saltro diagnostisch centrumBij het diagnostisch centrum Saltro is er recentelijk veel veranderd; zo is er een nieuwe koers bepaald en is er een organisatiestructuurwijziging doorgevoerd. Ondanks de vele veranderingen hebben de medewerkers van Saltro in het medewerkersonderzoek zeer positief over Saltro geoordeeld. Naast de hoge scores op tevredenheid, betrokkenheid en klantgerichtheid laat het medewerkersonderzoek ook zien dat de medewerkers veranderingsbereid zijn.

Wat is veranderingsbereidheid?

Het interview met Maaike Kuijpers, HR manager bij Saltro, geeft meer inzicht in het succesvol doorvoeren van een grote verandering en de concrete acties die bijdragen aan de mooie scores van het medewerkersonderzoek.

Anticiperen op de markt

De Nederlandse gezondheidszorg is volop in beweging in reactie op veranderingen in de maatschappij. Door vergrijzing en een ongezonde leefstijl hebben meer mensen een chronische ziekte. De eerstelijns zorg krijgt meer taken en verantwoordelijkheden. Tegelijkertijd worden patiënten kritische consumenten, zijn er technologische innovaties en is er politieke druk op de stijgende zorgkosten. Daarnaast is er sprake van marktwerking en vrije prijzen, wat een veranderende positie betekent ten opzichte van concurrenten.

“Het is de kunst om medewerkers niet te laten zwemmen.”

Om actief op deze ontwikkelingen in te spelen, heeft Saltro in 2011 een nieuwe missie, visie, strategie en bedrijfsfilosofie geformuleerd. Om de organisatie goed aan te laten sluiten op de meerjarenstrategie is in 2012 de organisatiestructuur aangepast. Bij de nieuwe structuur is de organisatie logischer ingedeeld, waarbij bijvoorbeeld de operationele afdelingen bij elkaar zijn geplaatst. Bovendien is er heel duidelijk gekeken naar de behoefte van de klant. Het resultaat is een plattere en flexibele organisatie. De verantwoordelijkheden zijn lager in de organisatie komen te liggen. Dit vraagt een omslag in gedrag en werkwijze van alle medewerkers.

Cruciale rol voor leidinggevende bij reorganisatie

Leidinggevenden hebben een coachende rol en geven de medewerkers vertrouwen om verantwoordelijkheid te nemen. Aan de andere kant moeten ook de medewerkers zelf bewust zijn van het feit dat ze hun eigen verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk nemen. “Het is hierbij de kunst om medewerkers niet te laten zwemmen.”

Hoge veranderingsbereidheid

Om een dergelijke verandering succesvol door te voeren is het belangrijk dat medewerkers veranderingsbereid zijn. Saltro scoort een 8,0 op dit onderwerp (Benchmark Zorg is 7,4). Maaike Kuijpers geeft aan dat het succes van deze verandering voortkomt uit het feit dat Saltro vanaf het allereerste begin alle medewerkers heeft geïnformeerd en betrokken. Er zijn sessies met medewerkers georganiseerd waar iedereen actief kon meedenken en meedoen. De input van de medewerkers is gebruikt om het proces verder in te vullen. Zo zijn de kernwaarden gezamenlijk bepaald en is er gekeken hoe dit concreet gemaakt kan worden in de organisatie en dagelijkse werkzaamheden. Met het inzetten van de verandering hebben de Raad van Bestuur en HR eens per week een inloopspreekuur gehouden waar medewerkers terecht konden met vragen en suggesties.

De juiste koers vasthouden

De daadwerkelijke structuurwijziging heeft al plaatsgevonden maar het werk is nog lang niet klaar. Medewerkers tevreden en betrokken houden vergt continue aandacht. Saltro vindt het belangrijk dat medewerkers het grote geheel zien en er wordt benadrukt dat alle afdelingen afhankelijk van elkaar zijn. “Iedereen draagt bij aan het totaal en is onderdeel van de keten. In die keten is iedereen even belangrijk en men weet dat het één invloed heeft op het ander. En dat draagt bij aan de betrokkenheid!” Om te zorgen dat dit grote plaatje inzichtelijk blijft, wordt er iedere week een ontbijt- of lunchsessie gehouden waar 10 medewerkers worden uitgenodigd. “Op die manier leren medewerkers van elkaar en weten we wat er speelt.”

Voorwaarde voor succes

Duidelijke communicatie in begrijpelijke taal en transparantie is belangrijk om iedereen mee te nemen en dezelfde koers te varen. Naast de wekelijkse sessies heeft Saltro een nieuwsbrief en personeelsblad en organiseren ze twee keer per jaar een bijeenkomst voor alle medewerkers waar belangrijke ontwikkelingen worden besproken. De cijfers van het medewerkersonderzoek laten zien dat deze inzet zijn vruchten afwerpt. Medewerkers hebben vertrouwen in de Raad van Bestuur en directie (Saltro scoort een 7,2 ten opzichte van een 6,3 van de Benchmark Zorg) en daarnaast is er ook vertrouwen in de toekomst van de organisatie (Saltro scoort een 7,7).

Het is noodzakelijk dat je zaken goed blijft uitleggen zodat men begrijpt wat je doet, aldus Maaike Kuijpers. “Ook al gebeuren er dingen die niet altijd even leuk zijn, als je uitlegt waarom het gebeurd is er meer begrip en blijft het vertrouwen aanwezig. Het wederzijdse vertrouwen van medewerkers en management versterken we door onze successen en trotspunten te vieren en waardering uit te spreken naar elkaar.”

Met dank aan Maaike Kuijpers, HR manager Saltro Diagnostisch Centrum