Van hard werken wordt niemand ziek, toch?

Georgine Adriaansen

Niets is minder waar. In mei dit jaar schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer dat hij meer aandacht gaat besteden aan het grootste beroepsrisico in Nederland: werkstress. De hieraan gekoppelde communicatiecampagne ‘Check je Werkstress’ is niet op de laatste plaats in het leven geroepen om het taboe rondom stress op de werkvloer te doorbreken. In het kader van het vierjarige plan van minister Asscher vindt in de week van 3 tot en met 7 november de ‘Week van de Werkstress’ plaats.

Stress op de werkvloer

Hoe ontstaat werkgerelateerde stress? Een veelvoorkomende oorzaak is een te hoge werkdruk. Medewerkers ervaren een hoge werkdruk wanneer de eisen die het werk aan hen stelt niet in balans zijn met de mogelijkheden die een medewerker heeft om het werk goed uit te voeren. De sociale context van een medewerker kan hierbij van grote invloed zijn, denk hierbij aan sociale onveiligheid of pesten op de werkvloer. Als werkdruk langdurig te hoog is, is er sprake van werkstress en dit kan vervolgens resulteren in uitval en verzuim.

Employee Experience Review

Ontdek hoe medewerkers over de hele wereld verschillende delen van de employee experience ervaren en hoe dit de employee experience beïnvloedt.

Download

De tegenhangers van werkstress

We zien in onze onderzoeken dat bevlogen medewerkers, medewerkers die in hun kracht staan en nét dat stapje extra zetten, minder snel werkdruk en daaraan gerelateerde stress ervaren. Van de groep medewerkers die bevlogen is in het werk ervaart 22,5% een te hoge werkdruk. Bij niet bevlogen medewerkers betreft dit maar liefst 32,0%. Als we kijken naar het thema betrokkenheid, wanneer medewerkers hart voor de organisatie hebben, is eenzelfde patroon zichtbaar. Van de groep medewerkers die betrokken is bij de organisatie ervaart 24,0% een te hoge werkdruk ten opzichte van 38,0% van de niet betrokken medewerkers.

Zet je medewerkers in hun kracht

Bevlogen en betrokken medewerkers ervaren dus minder werkgerelateerde stress, maar hoe kan bevlogen- en betrokkenheid gestimuleerd worden? Belangrijk is dat medewerkers zich gewaardeerd voelen en dat zij de kans krijgen om zich te ontplooien. Een goede eerste stap hierbij is sociale innovatie. Door aan uw medewerkers te vragen wat er verbeterd kan worden in uw organisatie, raken medewerkers meer gemotiveerd en geënthousiasmeerd. 

De ‘Check je werkstress week’

Wilt u meer weten over hoe u als organisatie werkstress te lijf kunt gaan? Houd dan in de gaten wat er vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met betrekking tot dit thema wordt georganiseerd. Zo vindt van 3 tot en met 7 november de ‘Check je werkstress week’ plaats. De week is gevuld met uiteenlopende activiteiten door het hele land.

Ontdek alles over onze oplossingen in de demo

Wil je meer weten én zien van onze feedbacktools? Vraag een demo aan.

Aanvragen