Voorbeeld vragenlijst medewerkersonderzoek

Annette Capelle

Voor een geslaagd medewerkersonderzoek hoor je met veel zaken rekening te houden. Allereerst dien je het doel van jullie onderzoek helder voor ogen te hebben. Welke methode past bij jullie? En vooral; hoe stel je een vragenlijst op?

Voorbeeld vragenlijst medewerkersonderzoek

Inhoud van de vragenlijst

Bij het zien van de vragenlijst moeten medewerkers zin krijgen om de vragenlijst in te vullen. Houd de vragenlijst daarom beknopt. Richt je op de hoofdzaken. Neem alleen stellingen op over zaken waar je aan kunt werken. Gebruik geen extra vragen in de vragenlijst waarmee medewerkers kunnen aangeven of ze bepaalde zaken wel of niet belangrijk vinden. De vragenlijst wordt hierdoor onnodig lang en je krijgt onbetrouwbare informatie.

Feedback vragen aan je medewerkers

De checklist is beknopt maar vol handige tips voor het opzetten van een succesvol medewerkersonderzoek!

downloaden

Vorm van de vragenlijst

Zorg er bovendien voor dat de vragenlijst er aantrekkelijk uitziet. Gebruik bijvoorbeeld de kleuren en het logo van jullie huisstijl. Je maakt de vragenlijst herkenbaar en hierdoor neemt de respons aanzienlijk toe. Hiernaast een voorbeeld vragenlijst. 

7 tips: Vragenlijst voor medewerkerstevredenheidsonderzoek

Vragenlijst maken: hoofdonderwerpen

Vanuit de doelen die je met het onderzoek wilt bereiken bepaal je een lijst van de belangrijke onderwerpen die je kunt opnemen in de vragenlijst. Alle professionele bureaus beschikken over een onderzoeksmodel om de belangrijkste werkbelevingsonderwerpen in kaart te brengen. Daaruit maak je een selectie van relevante vragen om uiteindelijk een beknopte vragenlijst uit te zetten onder medewerkers.

7 tips voor een Medewerkersonderzoek

Staat er een medewerkersonderzoek bij je op de planning of ga je binnenkort op een andere manier aan de slag met feedback van je medewerkers?

Downloaden

Vragen voor de vragenlijst

De formulering van de vragen bepaalt jullie scores. Het is vooral belangrijk om de keuze voor een positieve, neutrale of negatieve formulering af te wegen. Vermijd het combineren van diverse vormen zoveel mogelijk. Probeer daarbij de vragen zo te formuleren dat zij geen sociaal wenselijke antwoorden bij medewerkers uitlokken.

Voorbeeld van de vraagstelling

Ook hier bestaan verschillende mogelijkheden:

  • Je laat medewerkers elke stelling waarderen met een cijfer van 1 tot en met 10;
  • Je gebruikt de vierpuntsschaal. Hierbij worden medewerkers gedwongen een keuze te maken;
  • Je kiest voor de wetenschappelijke vijfpuntsschaal. Medewerkers hebben hierbij de gelegenheid een neutraal antwoord te geven. De vijfpuntsschaal wordt het meest gebruikt.

Een valide vragenlijst maken

Het is belangrijk dat je een gevalideerde vragenlijst gebruikt. Dan weet je zeker dat je die vragen stelt, die daadwerkelijk meten wat je wilt meten. Omdat voor de validatie van vragenlijsten onderzoeks- en bedrijfsgegevens nodig zijn, is het voor veel bedrijven efficiënter om gebruik te maken van een beproefde set vragen. Je kunt er dan van op aan dat je de juiste vragen stelt.

Ruimte voor opmerkingen

Er zijn medewerkers die meer kwijt willen dan de vragenlijst mogelijk maakt. Om ze deze kans te geven, kun je open vragen opnemen. Het grote voordeel is de extra informatie die je krijgt. Het nadeel is de extra ruimte die nodig is. De vragenlijst oogt hierdoor langer. Beperk het aantal open vragen. Doorgaans volstaat één open vraag aan het eind. Bijkomend voordeel is dat de resultaten hierdoor veel leuker om te lezen zijn!

Ontdek alles over onze oplossingen in de demo

Wil je meer weten én zien van onze feedbacktools? Vraag een demo aan.

Aanvragen