De kracht van het Ikazia Ziekenhuis

Hanne Schlaghecke

Voortdurend hebben ziekenhuizen te maken met bezuinigingen opgelegd door de overheid, alles moet doelmatiger en efficiënter. Het is belangrijk om de kwaliteit van zorg niet uit het oog te verliezen en kritisch te blijven kijken naar de effecten van de bezuinigingen. Ook in deze tijden moet de patiënt centraal staan! En dat is een kwaliteit van het Ikazia Ziekenhuis; de patiënt staat daadwerkelijk op de eerste plek en er is nog steeds aandacht voor de medewerkers.

IkaziaHet Ikazia Ziekenhuis heeft onlangs weer haar medewerkersonderzoek uitgevoerd. Vooral de thema’s tevredenheid, betrokkenheid en klantgerichtheid scoren erg hoog bij het Ikazia Ziekenhuis. De heer Kievit, algemeen directeur van het Ikazia Ziekenhuis, is van mening dat medewerkers die zich goed voelen dit ook vertalen in hun houding en bejegening naar de patiënten toe.

De voorwaarden voor succes

Er zijn drie hoofdpunten die bijdragen aan de mooie scores van het Ikazia Ziekenhuis. Als eerste aandacht en waardering voor de medewerkers en het werk dat ze verrichten. Daarnaast zijn betrokkenheid en aansturing vanuit het management ook een belangrijke voorwaarde voor succes. Tot slot komt naar voren dat ook het geven van ruimte en verantwoordelijkheid waar mogelijk als zeer positief wordt ervaren en bijdraagt aan het succes. Hieronder een aantal concrete voorbeelden die invulling geven aan de hierboven genoemde hoofdpunten:

  • In 2012 en 2013 is het Ikazia uitgeroepen tot meest patiëntvriendelijke ziekenhuis. Om dit te vieren worden alle medewerkers getrakteerd en wordt het succes gedeeld.
  • Bij het vorige medewerkersonderzoek wat Effectory heeft uitgevoerd zijn medewerkers gevraagd naar suggesties ter verbetering (sociale innovatie). De belangrijkste aandachtspunten zijn hieruit gehaald, gezamenlijk opgepakt en daadwerkelijk doorgevoerd. Als medewerkers serieus worden genomen, heeft dit een positief effect op de werksfeer. Om de informatievoorziening te verbeteren organiseert het Ikazia Ziekenhuis iedere 2 maanden een bijeenkomst waar het managementteam en directie de laatste ontwikkelingen bespreken. Daarnaast heeft iedere afdeling een ‘aan de slag met de resultaten van het medewerkersonderzoek‘ workshop gevolgd zodat ook afdelingsgerichte acties zijn opgepakt en doorgevoerd.

Sociale innovatie, 7 concrete tips om direct mee aan de slag te gaan

  • Het managementteam en de leidinggevenden hebben een omslag gemaakt naar een meer coachende rol. Leidinggevenden worden, waar nodig, ondersteund door middel van externe trainingen. De resultaten van het medewerkersonderzoek geven ook aan welke afdelingen meer aandacht behoeven wat betreft leiderschap en de omslag naar een coachende rol.
  • Het managementteam is betrokken bij de werkvloer. Zo is de heer Kievit aanwezig bij de bijeenkomsten voor nieuwe medewerkers, gaat het managementteam bij alle afdelingen langs om te horen hoe het gaat en maken zij actief deel uit van de teams die veiligheidsrondes in het ziekenhuis lopen.

Succesverhaal: Stichting Saltro

Structurele groei bewerkstelligen

Een belangrijke conclusie uit het interview met de heer Kievit is dat deze mooie resultaten niet te danken zijn aan één specifiek punt maar wordt gedreven door veel (kleine) aspecten samen.

“De aandacht voor de medewerkers, patiënten en de kwaliteit van zorg is dan ook iets wat onderdeel moet zijn van de dagelijkse gang van zaken wil je als organisatie structurele verbetering doorvoeren. En daarnaast is het belangrijk om vooruit te blijven kijken, want het kan altijd nog beter!”

Met dank aan dhr. Kievit, algemeen directeur Ikazia Ziekenhuis