Gestegen scores voor Dijk en Duin op alle HR-thema’s

In het najaar 2012 heeft Dijk en Duin, specialist in psychiatrie, voor de vierde maal een medewerkersonderzoek uitgevoerd in samenwerking met Effectory. Vooral op de thema’s betrokkenheid en klantgerichtheid zien we een significante stijging ten opzichte van de voorgaande meting. Mevrouw Ineke Kok, bestuurssecretaris bij Dijk en Duin vertelt aan Imre Aniba, zorgconsultant bij Effectory over haar ervaringen met het medewerkersonderzoek.

Dijk en Duin is sinds 15 juli 2008 onderdeel van de Parnassia Groep en behandelt en begeleidt mensen vanaf 18 jaar, volwassenen en ouderen met uiteenlopende psychische en psychiatrische problemen. Onder andere door de grootschalige bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg, hebben er organisatieveranderingen plaatsgevonden binnen Dijk en Duin. Vanaf januari 2012 is Dijk en Duin overgegaan op een andere organisatiestructuur bestaande uit vier zorgsectoren, namelijk:

  • Sector Opname Volwassenen
  • Sector Ambulant Volwassenen
  • Sector Vervolgbehandeling en Wonen
  • Sector Ouderenpsychiatrie

Alle vier de sectoren worden duaal aangestuurd door een manager bedrijfsvoering en een manager zorg. Bovendien heeft Dijk en Duin vanaf medio 2012 flexibele arbeidstijden in de klinieken ingevoerd. Ineke Kok: “Wij waren heel erg benieuwd wat de medewerkers van Dijk en Duin nu vonden van deze nieuwe organisatiestructuur. Hoe ervaren onze medewerkers de organisatie en het werk nu? Bovendien willen we weten hoe onze medewerkers de huidige werkdruk ervaren.”

Gestegen scores op alle HR-thema’s

Opvallend aan het onderzoek is dat alle scores op de gemeten HR thema’s betrokkenheid, loyaliteit, verloopbestendigheid, rolduidelijkheid, veranderingsbereidheid, efficiëntie, leiderschap en klantgerichtheid, gestegen zijn ten opzichte van eerdere metingen. Imre Aniba: “Wat is jullie verklaring hiervoor?” Ineke Kok: “Ik denk dat onze medewerkers meer tevreden zijn over werken bij Dijk en Duin, omdat de structuur duidelijker is geworden, we meer investeren in ambulante zorg en in onze eigen medewerkers. Uit de laatste meting blijkt ook dat medewerkers meer uitdaging en doorgroeimogelijkheden ervaren binnen Dijk en Duin.” Imre Aniba: “Waar zijn jullie het meest trots op?” Ineke Kok: “We zijn momenteel met diverse nieuwbouwprojecten bezig. We zijn nieuwe accommodaties aan het inrichten voor onze cliënten. Dat is iets waar we naartoe werken, onze stip op de horizon.”

Aan de slag met de resultaten

Een onderzoek is pas effectief als er daadwerkelijk iets met de resultaten gedaan wordt en wanneer het onderzoek leidt tot impact. Imre Aniba: “Hoe zijn jullie met de resultaten aan de slag gegaan na terugkoppeling van de onderzoeksresultaten?” Ineke Kok: “Allereerst hebben onze sectormanagers en teammanagers van de verschillende zorgsectoren de ‘aan de slag met de resultaten van het medewerkersonderzoek’ workshop van Effectory bijgewoond. Iedere sector heeft zijn eigen verbeterplan opgesteld met maximaal drie verbeterpunten. Vervolgens is iedere sector afzonderlijk met de verbeterpunten aan de slag gegaan. Zo is de sector Vervolgbehandeling en Wonen bijvoorbeeld aan de slag gegaan met rolduidelijkheid. Iedere sector is verantwoordelijk voor het eigen verbeterplan.”

Tot slot

Imre Aniba: “Na de grote interne veranderingen van afgelopen jaar ben ik benieuwd welke doelen jullie jezelf gesteld hebben voor komend jaar.” Ineke Kok: “We willen als organisatie graag stabiliseren. Daar bedoel ik mee dat wij het inrichten van onze zorg verder willen verbeteren, met handhaving van onze huidige organisatiestructuur. Bovendien willen we de verhuizing van onze cliënten naar onze nieuwe accommodaties goed laten verlopen. Het verder versterken van de ambulante zorg en het werken aan een herstelgerichte organisatie met op herstel gerichte medewerkers, is daarnaast onze ambitie. Wij zijn trots om te merken dat onze medewerkers, ondanks alle veranderingen binnen Dijk en Duin, achter onze organisatiedoelstellingen staan, vertrouwen hebben in de toekomst en een positief gevoel hebben bij Dijk en Duin.”