Gevoel van veiligheid binnen ziekenhuizen is gestegen

Veiligheid binnen ziekenhuizen is cruciaal. De afgelopen jaren groeide de aandacht voor veiligheid in ziekenhuizen. Patiënten moeten erop kunnen vertrouwen dat de zorg veilig is. Maar ook de zorgverlener en daarmee dus de medewerkers van ziekenhuizen moeten kunnen rekenen op een veilige werkomgeving. Grootschalig onderzoek van Effectory toont aan dat de score op gevoel van veiligheid tijdens het uitvoeren van het werk, iets gestegen is ten opzichte van 2011, namelijk van een 7,4 naar een 7,5.

Fysieke en sociale veiligheid

Naast fysieke veiligheid komt er steeds meer nadruk te liggen op sociale veiligheid binnen ziekenhuizen. Hiermee wordt bedoeld een cultuur waarin men elkaar open feedback kan geven en elkaar durft aan te spreken op gedrag, zonder dat men het gevoel heeft dat daar negatieve consequenties aan verbonden zitten. De scores op de mate van medezeggenschap (bottom-up communicatie) en de openheid van communiceren, liggen binnen ziekenhuizen ver onder de maat. Imre Aniba, zorgconsultant bij Effectory, zegt hierover: “In ziekenhuizen wordt helaas nog veel top-down gecommuniceerd, waardoor de sociale veiligheid soms ver te zoeken is. Ook de cijfers in onze benchmark onderschrijven dit. De waarderingsscores op ‘Ik kan mijn (directe) collega’s aanspreken op hun verantwoordelijkheden’ en ‘als (directe) collega’s kunnen wij elkaar op elkaars gedrag aanspreken’ zijn lager dan de zorgbenchmark, respectievelijk 6,5 ten opzichte van een 6,8 en een 6,8 ten opzichte van een 7,0. Dit blijft dus een belangrijk punt van aandacht.”

Bent u benieuwd naar meer inzichten op het gebied van werkbeleving in ziekenhuizen?

Vraag het branchemagazine ziekenhuizen nu gratis aan en krijg inzicht in de werkbeleving van medewerkers binnen ziekenhuizen en revalidatiecentra. Naast veiligheid delen we met u de opvallendste resultaten op de HR-thema’s betrokkenheid, bevlogenheid, goed werkgeverschap, werkdruk, waardering, zelfstandigheid en baanzekerheid.

» Vraag gratis het Branchemagazine Ziekenhuizen aan

Wilt u meer weten over sociale veiligheid?

Hoe creëert u een organisatiecultuur waarin medewerkers zich veilig voelen om feedback te geven, fouten durven toe te geven en met nieuwe ideeën komen? Het leren van fouten is een belangrijk thema in de zorg. Effectory sprak met de NVZ en diverse ziekenhuizen over dit thema. Vraag het e-book ‘Sociale Veiligheid – In gesprek met ziekenhuizen’ aan.

Vraag het e-book gratis aan